Skip to main content

Ontwikkeltraject versterkt onderwijskundig leiderschap bij kwaliteitsborging

Ontwikkeltraject versterkt onderwijskundig leiderschap bij kwaliteitsborging

Afgelopen schooljaar hebben twee deelnemersgroepen het ontwikkeltraject “Betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap in het mbo” van NCP EQAVET met succes afgerond. Dit traject, dat is opgezet in samenwerking met de toenmalige Coalitie Teams aan Zet van het Kwaliteitsnetwerk mbo, stelt deelnemers in staat om aan hun eigen kwaliteitsvraagstukken te werken en nieuwe inzichten te verwerven over hun rol binnen de organisatie wat betreft onderwijskwaliteit.

Het traject heeft bij de deelnemers tot nieuwe inzichten geleid, waarbij individuele vragen transformeerden tot teamgerichte uitdagingen. Het belangrijkste inzicht voor de deelnemers was dat gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal is voor goede kwaliteitsborging.

Vooraf bedachte individuele ontwikkelvragen over kwaliteitsborging van de deelnemers vormen de basis van dit traject. In de eerste sessie lag de nadruk op het verdiepen van deze individuele ontwikkelvragen. De variëteit aan vragen was opmerkelijk. Via interviews en verfijningsoefeningen ontstond een solide basis voor elke ontwikkelvraag. Ook werkten deelnemers aan stakeholdermappen, waarin ze inzichtelijk kregen welke rol verschillende personen binnen de organisatie speelden in relatie tot hun vraag. Hieruit volgden vragen als: wie zijn er nog meer nodig? Hoe versterken ze dit netwerk voor gewenste veranderingen? De interactie tussen deelnemers leverde waardevolle inzichten op.

In de volgende sessie benadrukten we het verschil tussen de rol die je krijgt toegewezen en de invulling die je zelf geeft aan je rol, en het belang van dit onderscheid binnen kwaliteitsborging. Dit inzicht gaf deelnemers de middelen om effectief bij te dragen aan onderwijsverbetering, de juiste stakeholders te betrekken en strategieën te ontwikkelen. Ook bespraken we waarom nationale kwaliteitsrichtlijnen aan onderwijsteams zijn toevertrouwd en belichtten we factoren voor een gezonde kwaliteitscultuur, zodat deelnemers hun organisatievoorwaarden kunnen evalueren.

Tijdens de derde sessie gingen we aan de slag met diverse door deelnemers ingebrachte casussen. Via de tien inzichten x vier rollen waaier bespraken we deze casussen. Dit instrument beschrijft voor verschillende kwaliteitssituaties wie binnen de organisatie betrokken zijn en wat zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het oplossen van kwaliteitsvraagstukken. We bespraken ook invloedsstijlen en hoe deze bewust kunnen worden ingezet in relatie tot kwaliteit in het onderwijs. Sommige deelnemers ontwikkelden gedetailleerde aanpakplannen, stap voor stap oplossingen biedend. Anderen ontwierpen compacte interventies.

In de laatste sessie deelden deelnemers hun ervaringen met de bedachte interventies. Feedback leidde tot verdere stappen en het traject werd geëvalueerd. Deelnemers waardeerden het sparren met collega’s van diverse instellingen en functies, wat de kans bood om plannen op verschillende organisatieniveaus te toetsen.

Dit succesvolle traject versterkt leiderschap en kwaliteitsborging in het mbo. Ben je enthousiast geworden? NCP EQAVET en de nieuwe coalities van het Kwaliteitsnetwerk mbo starten begin 2024 een nieuw traject. Schrijf je hier in!