Skip to main content

Nieuwe thema’s coalities

De nieuwe coalities starten in september 2023

De afgelopen maanden is er door de ambassadeurs en het bureau van het Kwaliteitsnetwerk mbo hard gewerkt aan de vraagarticulatie van de drie gekozen thema’s. Expliciet is gekeken dat het werk van een eerdere coalitie niet opnieuw wordt gedaan, maar dat deze opbrengst juist wordt meegenomen en zorgt voor een verdieping of verbreding.

Thema’s zijn:

  • Flexibilisering
  • Teams aan zet 3.0
  • Data 3.0

Voor alle coalities geldt dat:

  • verbinding wordt gezocht met wat buiten het Kwaliteitsnetwerk MBO (KNW MBO) wordt/is ontwikkeld en gedeeld over het desbetreffende thema. Denk bijvoorbeeld aan CINOP op het gebied van flexibilisering en aan MBO Digitaal voor wat betreft data.
  • zij – indien gewenst – (wetenschappelijke) ondersteuning ontvangen, die meerwaarde biedt voor het thema van de desbetreffende coalitie.
  • er procesondersteuning en facilitering voor de coalities vanuit het bureau van het KNW MBO is.
  • verwacht wordt dat alle coalitieleden zich inzetten.

Succesfactoren van het werken met coalities:

  • het onderling lerend vermogen van de coalitieleden wordt sterk gestimuleerd;
  • win-win situatie: delen binnen de eigen onderwijsinstelling door de coalitieleden en als sector kunnen we hiervan gezamenlijk leren.
  • coalitieleden kunnen gebruikmaken van instrumenten van het Kwaliteitsnetwerk mbo, bijv. peer review.

Meer achtergrond informatie over thema’s van de coalities vind je hier.

De aankomende maanden start de werving en inschrijving van nieuwe coalitieleden. In juni worden de nieuwe coalities officieel gelanceerd.

Wil je meedoen, stuur dan een mail naar info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl