Skip to main content

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Maserclass Pedagogische professionaliteit 25 mei 2022

Studenten leren een vak op het MBO, daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de student en voor burgerschap. Naast de traditionele rol van didacticus wordt van docenten steeds meer de rol van leermeester en pedagoog gevraagd. Dat werd al steeds duidelijker voor niveau 1 en 2 en lijkt ook voor de andere niveaus in toenemende mate belangrijk te zijn. In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten: wanneer is een student succesvol, wat moeten studenten waarom leren? En wat vraagt het kunnen beantwoorden van deze vragen van de pedagogische professionaliteit van mbo docenten? We puzzelen met elkaar op wat dit betekent voor jouw school en de rol van leidinggevenden.

Gastdocent Carlos van Kan is als lector ‘Pedagogische professionaliteit van leraren’ verbonden aan de Hogescholen van Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich met name op het primaire proces van het onderwijs, met name naar die plekken waar docenten moeten beslissen hoe ze met een bepaalde situatie omgaan en ze geen pasklare regels of oplossingen ter beschikking hebben. Wat dan? Het gaat daarbij om bewustzijn van pedagogische belangen die op het spel staan, kunnen legitimeren van handelingskeuzes en het kunnen handelen in het belang van de student(en). Carlos neemt ons mee in de opbrengsten uit zijn onderzoek, de implicaties daarvan voor docenten en leidinggevenden.

programma Masterclass 25 mei 2022

De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Voor meer informatie over Carlos van Kan https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/lectoren/carlos-van-kan/

Aanmelden
Toegang is gratis. Graag horen we uiterlijjk 17 mei of je wilt deelnemen. Graag mailen naar boom@sioo.nl.

Locatie
Leerhotel het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort