Skip to main content

Masterclass Lerend Veranderen

Masterclass Lerend Veranderen

Daar waar eerdere benaderingen van ontwikkeling van vakmanschap en leiderschap zich vooral richten op verbeteren wat niet gaat, focussen de nieuwere stromingen vooral op het aanscherpen wat je goed kan. Naast deze focus op de individuele professionaliteit is er ook steeds meer een bewustzijn dat de opgaven en werk en management zodanig complex worden, dat je die vaak niet meer alleen kan doen. En daarmee worden gedeeld leiderschap en teamontwikkeling steeds belangrijker. Daarmee wordt het besturen ook steeds meer het bewegen in de spanning tussen het bouwen aan een organisatie van professionals en het stimuleren van een professionele organisatie.

Gastdocent Michiel Schoemaker neemt ons mee in wat we weten over wat werkt in deze dynamiek, voor welke keuzes je als bestuurder je komt te staan en hoe je vanuit jouw positie een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van vakmanschap, teamontwikkeling en organisatie- ontwikkeling.

Aanmelden
Toegang is gratis. Graag horen we uiterlijk 12 januari 2022 of je wilt deelnemen. Graag mailen naar boom@sioo.nl
Deelnemers aan de leergang zijn uiteraard al aangemeld.

Locatie
Leerhotel het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor bestuurders in het MBO. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en andere betrokkenen in het MBO om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.