Skip to main content

masterclass 23 maart 2022

Masterclass Lerend Veranderen

Het werkend krijgen van vernieuwing, zichtbaar ‘tot in de klas’ gaat lang niet altijd vanzelf. Daarbij spelen opvattingen over leren een belangrijke en vaak zelfs impliciete rol. De strategisch onderwijskundig leider verhoudt zich inhoudelijk tot ontwikkelingen, vernieuwingen en innovaties die zich voordoen op het gebied van leren en weet daarover een visie te formuleren. En deze zelfde leider heeft ook het vermogen om die visie ”tot in de klas” te helpen vormgeven. Welke kant willen we op? En op basis van welke fundamenten doen we dat?

Gastdocent Rob Mioch gaat met ons aan de slag op basis van het voorbeeld van vormgeven aan eigentijds leren, waar hybride onderwijs een vorm van is. Welke onderwijskundige ontwikkeling hebben we voor ogen. Wat zorgt daarbij voor stromen en wat leidt tot stagneren? Er is gelegenheid om na te gaan in welke mate onderwijsvernieuwing, bestaande praktijk en leertheorie consistent met elkaar verbonden zijn. Met oog voor haalbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid.

14.00 Welkom door Frank, introductie van het programma en gast Rob Mioch
14.05 Vormgeven aan eigentijds leren: concepten en ervaringen
15.00 Gesprek in kleine groepen: wat is onze visie op onderwijs, hoe past vernieuwing daarbij? 15.20 Intermezzo met Rob: wat kun je doen om een visie werkend te krijgen
15.45 Gesprek in kleine groepen: wat heb ik geprobeerd en wat zou ik kunnen doen om de visie werkend te krijgen?
16.30 Plenaire afronding

De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Aanmelden

Toegang is gratis. Graag horen we uiterlijk 17 maart of je wilt deelnemen. Graag mailen naar boom@sioo.nl.