Skip to main content

Masterclass 12 oktober 2022

Vriendelijke zakelijkheid

Masterclass over toepassingsmogelijkheden van scrum in het MBO

Vriendelijke zakelijkheid is dat mogelijk in het MBO? Zo startte het gesprek dat leidde tot deze masterclass. Scrum is een methodiek die met name in de IT-wereld al veelvuldig wordt toegepast en die bedoeld is om ingewikkelde processen en projecten terug te brengen tot kleine stappen met een concreet resultaat. Dit om te voorkomen dat ingewikkelde trajecten stranden in goede bedoelingen en grote kostenoverschrijdingen. Wat zijn de belangrijkste principes achter scrum en hoe kan dat bijdragen aan goed en flexibel onderwijs? Daarover buigen we ons in deze masterclass, die daarmee ook meteen de afsluiting vormt van deze leergang.

Gastdocent Niels Rook is zelfstandige en tot 1 september werkzaam bij MBO Landstede en werkt daar al jaren met in het VO en het gehele MBO. Niels deelt met ons zijn ervaringen en werkt met de groep aan het ontdekken en uitwerken van toepassingsmogelijkheden in jullie scholen. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

14.00 Welkom door Frank Bosboom. Introductie van het programma en gast Niels Rook
14.05 Introductie op toepassingsmogelijkheden van scrum in het MBO zowel vanuit organisatorisch als onderwijskundig perspectief
15.00 Dialoog in kleine groepen over hoe scrum methodieken ingezet kunnen worden in de eigen context inclusief pauze
15.45 Afrondend plenair gesprek: Wat betekent scrum voor leidinggevenden? 16.30 Uitreiking certificaten en afsluiting van de leergang met aansluitend borrel

Aanmelden
Toegang is gratis. Graag horen we uiterlijk 5 oktober of je wilt deelnemen. Graag mailen naar boom@sioo.nl

Locatie
Leerhotel het Klooster, Daam Fockemalaan 10 in Amersfoort

De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.