Skip to main content

Lerend werken en werkend leren?

Lerend werken en werkend leren?

De arbeidsmarkt kampt met enorme uitdagingen: beroepen verschijnen, veranderen en verdwijnen. Hoe kan het MBO daarop inspelen en welke rol speelt samenwerking daarin? Dat onderzoekt Janine Abbring in een NRC podcast-aflevering met Bert Beun (voormalig bestuurder Deltion College en mede- initiatiefnemer van het Kwaliteitsnetwerk) en Peter Paul Kerpel (Sioo waarin ze kijken naar hoe het nu met het MBO gesteld is en wat het toekomstperspectief is. Hoe kan het MBO zo goed mogelijk alle sectoren binnen de arbeidsmarkt opleiden en blijvend zorgen voor innovatie wanneer die sectoren zich ontwikkelen? Wat voor samenwerking is er nodig tussen het bedrijfsleven, opleiders en de studenten om toekomstbestendig te zijn? Beluister hier de podcast ‘Lerend werken en werkend leren’ op het NRC-platform.

Als geen andere sector in het onderwijs kent het MBO veel beweging en onderling verbonden uit-dagingen; binnen de eigen organisatie maar zeker ook in relatie met andere externe partijen (landelijk en regionaal). Zowel op het vlak van onderwijs als in bredere betekenis, in de maatschappij is het MBO uiterst zichtbaar en is er voortdurend interactie tussen ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Ook de schaal en diversiteit binnen veel MBO-instellingen zorgt voor grote uitdagingen bij veranderingen en innovaties. Lerend werken en werkend leren is niet alleen een karakteristiek van het MBO-onderwijs zelf maar ook essentieel als het gaat meters te maken op de vele uitdagingen waar het MBO voor staat.

Tussen de “Werkagenda MBO Samen werken aan talent” en concrete acties en resultaten in de eigen werkomgeving ligt een lange weg. Waar op bestuurlijk niveau de ‘waarom-’ en ‘waartoe’-vraag moet worden beantwoord, liggen de vragen over ‘wat’ en ‘hoe’ veelal bij het management. Hier krijgt de papieren werkelijkheid vorm in zichtbare beweging en resultaten.  Het samenspel tussen staf en lijn, maar ook de samenwerking tussen professionals met een totaal verschillende achtergrond, vormt daarbij een grote uitdaging. Daarbij vragen veel opgaven ook nog eens om intensieve samen- werking met collega-instellingen en/of andere organisaties in de regio. Denk daarbij alleen al aan (publieke) opgaven rond Leven Lang Ontwikkelen en economische vitaliteit en leefbaarheid van de regio.

Het levert veel complexe vraagtukken en uitdagingen op met een grote dynamiek en beperkte voorspelbaarheid qua uitkomst. Een louter projectmatige aanpak is vaak niet toereikend om te komen tot een duurzaam en voldragen resultaat. Zelfs het samen onderzoeken en definiëren van de opgave is in veel gevallen al een grote uitdaging. Veel ambities en projecten stranden in het voortdurende vergaren van meer data en steeds opnieuw overleggen over randvoorwaarden zonder concrete stappen voorwaarts.

Het programma ‘Lerend veranderen in het MBO’ is ontwikkeld door het Kwaliteitsnetwerk in samenwerking met Sioo om directeuren en teammanagers verder te helpen. De volgende editie start dit najaar in november.