Skip to main content

Leergang Lerend veranderen voor directeuren

Leergang lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

Voor wie is deze leergang Lerend veranderen in het MBO?

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het programma wordt aangeboden in een leergang voor directeuren en opleidingsmanagersen en andere leidinggevenden in het mbo.

Wat levert Lerend veranderen u op?

 • Inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
 • Werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspel tussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
 • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
 • Interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.)
 • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
 • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
 • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.

Afhankelijk van rol en functie van de deelnemer krijgen deze leerdoelen in het programma andere accenten en een specifieke invulling.

Studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie 

Voor het  complete studieprogramma en aanvullende informatie over de leergang Lerend veranderen voor directeuren / opleidingsmanagers verwijzen wij u naar bijgaande brochure.

Kostenspecificatie Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

De eigen bijdrage voor de leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers bedraagt € 1.900,- per deelnemer. Hierbij vermelden wij dat:

 • Het Kwaliteitsnetwerk mbo vergoedt per leergang maximaal 2 deelnemers per instelling. Meerdere aanmeldingen zijn mogelijk waarbij een aangepaste cofinancieringsregeling vanuit het netwerk geldt.
 • Minimale groepsgrootte is 12 personen.

Informatie / aanmelden

Voor nadere informatie over de trainingen kunt u contact opnemen met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Direct aanmelden? Klik hier.

Geplande uitvoeringsdata:

 • Start: 30 november 2022 | 09.30-17u
 • Seminar 1: 18 januari 2023 | 09.30-17u
 • Masterclass: 15 maart 2023 | 14.00-17u
 • Seminar 2: 10 mei 2023  | 09.30 – 17u
 • Seminar 3: 14 juni 2023 | 09.30-17u
 • Masterclass 2:  datum in september volgt| 14.00-17u