Skip to main content

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

Leergang lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

Voor wie is Lerend veranderen in het MBO?

Dit programma is bestemd voor bestuurders die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie.

Getuigenissen van bestuurders

“Een mooie leergang, waar gastdocenten ons meenemen in – vernieuwde- theorieën en ontwikkelingen. Ons kritisch bevragen, ons uitdagen en we met elkaar echte situaties onderzoeken en bespreken. In de hectiek van alledag een heerlijk moment om samen met collega bestuurders tijd te hebben om vraagstukken te behandelen. Niet zozeer de antwoorden op de vraagstukken blijven mij bij, maar meer nog het aanzetten en versterken van het denkproces. Voor mij een bron van inspiratie”

Jan Lokker, lid College van Bestuur ROC Da Vinci College

“De leergang ‘Lerend veranderen in het MBO vind ik waardevol, de begeleiders en gasdocenten inspireren iedere keer weer tot meervoudig kijken. Wat als we de uitdagingen die ons als bestuurders dagelijks bezig houden eens vanuit een ander perspectief bekijken? En wat zeg dat schuren dan vooral over mijzelf en mijn eigen organisatie? Als nieuwkomer in het MBO heeft deze leergang mij opnieuw geïnspireerd om niet te snel tot conclusies te komen. En daarnaast is de bijvangst altijd zeer nuttig en aangenaam, namelijk in relatieve rust andere collega-bestuurders ontmoeten”

Marlies Verkuijlen, voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort

Wat levert Lerend veranderen u op?

  • Inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
  • Werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspel tussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
  • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
  • Interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.)
  • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
  • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
  • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
  • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
  • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.

Studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie 

Voor het studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie over de leergang Lerend veranderen voor bestuurders verwijzen wij u naar bijgaande brochure.

Kostenspecificatie Lerend veranderen 

De eigen bijdrage voor de leergang Lerend veranderen bedraagt € 2.800,- per deelnemer op basis van 10 deelnemers per leergang.

Informatie / aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Voor nadere informatie over de leergang  of uw aanmelding kunt u een email bericht richten aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Het totale programma treft u in de brochure die hier te raadplegen is.


Uitvoeringsdata:

Startbijeenkomst 09.30 -17.00 uur 05-okt-22
Seminar dag 1 09.30 -17.00 uur 16-nov-22
Masterclass 1 14.00 – 17.00 uur 11-jan-23
Seminar dag 2 09.30 -17.00 uur 08-mrt-23
Seminar dag 3 09.30 -17.00 uur 12-apr-23
Materclass 2/ slot 14.00 – 17.00 uur 24-mei-23