Skip to main content

Kwaliteitsnetwerk mbo al 10 jaar groots in kwaliteit

Kwaliteitsnetwerk mbo al 10 jaar groots in kwaliteit

Op donderdag 5 oktober hield het Kwaliteitsnetwerk mbo haar jaarlijkse conferentie. Een mooi moment om te vieren dat het netwerk 10 jaar bestaat. Dat gebeurde in Madurodam, onder het toepasselijke thema ‘Groots in Kwaliteit’.

Ruim driehonderd mensen zijn vandaag naar Madurodam gekomen voor deze conferentie. Daaronder natuurlijk kwaliteitsmedewerkers, docenten, studenten en bestuurders van op het netwerk aangesloten mbo-instellingen. Maar ook vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de Inspectie en de MBO Raad geven acte de présence. Het is een divers gezelschap. En juist die diversiteit – meerlagigheid – is een succesfactor voor goed werkende netwerken, stelt Mare Riemersma, voorzitter van het Kwaliteitsnetwerk mbo, in haar openingswoorden. Dit succes startte 10 jaar geleden met 8 instellingen die op het gebied van kwaliteitszorg onderling meer wilden leren, waarderen en delen. ‘Dat lijkt nu heel normaal, maar 10 jaar geleden was dat zeker niet vanzelfsprekend’, vertelt Mare. ‘Toen was de kwaliteit van het onderwijs ook goed, maar nog niet zo goed geborgd als nu. Het was veel minder in een systeem of model gevat. Nu is 93 procent van alle mbo-instellingen aangesloten. Een fantastische basis om verder te gaan. Ook binnen de scholen zelf ligt er een stevig fundament. Daaraan heeft het Kwaliteitsnetwerk bijgedragen. Onder meer met de instellingsdialoog, de bestuurtafels, leergangen, onze coalities, peerreviews en onze online bibliotheek wegwijsinkwaliteit.nl, waar scholen en teams allerlei handreikingen en instrumenten kunnen downloaden en uploaden.’

Model passend bij veranderende vraag en omgeving
Een andere mooie ontwikkeling vindt Mare de groei van de medezeggenschap en inspraak van de studenten. Het is cruciaal om als Kwaliteitsnetwerk aan te sluiten bij hun behoeftes. ‘Dat geldt ook voor het werkveld, de werkgevers en bedrijven waarmee we elke dag samenwerken. Zij maken onderdeel uit van onze kwaliteitsborging en hebben daar een rol en een stem in.’ Het is een mooie opmaat naar de geboorte van het Referentiewaardenmodel, dat past bij de veranderende vraag en de veranderende omgeving. ‘Dat model hebben we niet zomaar bedacht’, onderstreept Mare. ‘We zijn hiervoor met studenten, docenten en teams in gesprek gegaan. Ook hebben we gekeken hoe het vo, hbo en wo dit aanvliegen. Hoe borgen deze sectoren hun kwaliteit? Welke elementen zouden ook voor het mbo werken? Welke elementen schuren in hun model en zouden ze weglaten als ze het opnieuw zouden kunnen doen? Dat model hebben we ontwikkeld, bijgeschaafd en testen we nu in de proeftuinen. Daaraan doen 25 instellingen mee. Begint volgend jaar denken we de eerste resultaten te kunnen delen. De geluiden tot nu toe zijn hoopgevend! Op alle niveaus.’

Hoog bezoek
Dan verschijnt Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs, op het podium. Hij mag als eerste het jubileummagazine in ontvangst nemen dat het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft gemaakt om terug te blikken op haar tienjarig bestaan en vooruit te blikken op de toekomst. Dijkgraaf maakt dit moment extra feestelijk door alle aanwezige professionals te feliciteren. Het is vandaag namelijk De Dag van de Leraar. ‘Jullie werken in de mooiste sector die er is’, aldus Dijkgraaf.

Daarna krijgt Dijkgraaf enkele vragen op zich afgevuurd. Over de Toekomstverkenning 2040 bijvoorbeeld, het onlangs verscheen rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt) met een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. Wat is Dijkgraaf opgevallen en wat vindt hij de belangrijkste punten? ‘Allereerst vind ik het heel bijzonder dat we deze verkenning in de volle breedte van het vervolgonderwijs hebben gedaan. Het mbo is hiervan nu echt een volwaardig onderdeel.’

Maatschappelijke opdracht
Het mbo staat voor enkele bijzondere uitdaging, stelt de minister. ‘We gaan naar een wereld waarin er meer banen dan mensen zijn. Ook het mbo moet rekening houden met de demografische krimp. Hoe kunnen we met minder studenten meer doen voor het land? Dat is een hele lastige. We moeten in ieder geval flexibeler kijken

Bekijk hier de aftemovie van deze inspirerende dag.

Bekijk hier het jubileummagazine.

Olaf van Tilburg
R&Z Content Makers