Skip to main content

Jubileummagazine

Van, voor en door het mbo 10 jaar stichting kwaliteitsnetwerk mbo

10 jaar geleden, om precies te zijn op 3 juni 2013, startte de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo officieel. Het is een jubileum om trot op te zijn. Een gevoel dat we, afgaande op de vele mooie woorden en felicitaties die u in dit jubileummagazine kunt teruglezen, met alle stakeholders uit ons mooie netwerk delen. Zo stelt minister Dijkgraaf in zijn felicitatie (pagina 40) dat ons 10-jarig bestaan een ‘mijlpaal is om bij stil te staan’. ‘Het netwerk heeft zijn naam waargemaakt: mbo-scholen onderling verbinden, zodat ze kunnen samenwerken, experimenteren en van elkaar leren. Dit alles om de kwaliteit van het mbo-onderwijs te behouden en te verbeteren’, aldus de minister. Het zijn woor- den die ons doen gloeien van trots.

In 10 jaar is er veel gebeurd in en om het Kwaliteitsnetwerk mbo. De ontwikkeling van de ‘instellingsaudit’ aan de hand van een beoordelingskader met zes kwaliteitsstandaarden en vijf kwaliteitsprofielen naar de ontwikkelingsgerichte instellingsdialoog bijvoorbeeld. Het Referentiewaardentraject. Het pionierende werk van de werkgroepen en de ambassadeurs, die de weg voorbereidden voor de coalities die jaar in jaar uit praktische oplossingen voor het mbo-onderwijs ontwikkelen. En al die waardevolle jaarconferenties, tafels en trainingen! We hebben samen enorm veel bereikt. Maar de reis die we maken is nog lang niet ten einde. Laten we als sector blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs!

Als bestuur van de jarige stichting wensen we u veel bladerplezier,

Mare Riemersma-Diephuis (voorzitter)
Jan Pieter Janssen
Marloes de Vries
Karina Visscher
Peter de Vries