Skip to main content

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Het bestuur is met ingang van 1 januari 2023 op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Voor een goede samenstelling van het bestuur qua afspiegeling van aangesloten instellingen en regionale spreiding, gaat er in beginsel een lichte voorkeur uit naar een bestuurder uit de regio Noord of Utrecht.

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk bestaat uit 6 bestuursleden welke zijn belast met het besturen van de stichting. Het bestuur komt vijf keer per jaar samen voor de bestuursvergadering en zal daarnaast bijeenkomsten als de RVA, bestuurstafels, themabijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie bijwonen. De verschillende portefeuilles in het bestuur worden in onderling overleg verdeeld. Bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die eenmaal verlengd kan worden.

Belangstellenden kunnen voor 1 november hun interesse kenbaar maken bij info@kwaliteitsnetwerk- mbo.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Peter van Mulkom.