Skip to main content

Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Kom jij het bestuur van het netwerk versterken?

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden en komt vijf keer per jaar samen voor de bestuursvergadering, afwisselend online of fysiek. Daarnaast is het bestuur aanwezig op bijeenkomsten als de Raad van Aangeslotenen (RvA), bestuurstafels, themabijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie. De verschillende portefeuilles in het bestuur worden in onderling overleg verdeeld. Bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die eenmaal verlengd kan worden.

Voor een goede samenstelling van het bestuur qua afspiegeling van aangesloten instellingen en regionale spreiding, gaat er in beginsel een lichte voorkeur uit naar een bestuurder uit de regio Midden of Noord.

Belangstellenden kunnen voor 1 november hun interesse kenbaar maken bij het bureau van het Kwaliteitsnetwerk via info@kwaliteitsnetwerk- mbo.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Mare Riemersma.