Skip to main content

Coalitie Onderwijsinnovatie: verdieping en connectie

Coalitie Onderwijsinnovatie: verdieping en connectie

Jelske Talstra was het afgelopen schooljaar één van de deelnemers aan de coalitie Onderwijsinnovatie van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Deze coalitie onderzocht met welke kwaliteitsaspecten rekening gehouden moet worden bij onderwijsinnovaties. Hoe kijkt Jelske terug op haar deelname aan deze coalitie? Wat neemt zij vanuit de coalitie mee naar haar eigen taak binnen ROC Mondriaan?

Jelske is beleidsmedewerker bij de afdeling Onderwijs, Ondersteuning en Advies van ROC Mondriaan in de regio Den Haag. ‘Een groot deel van mijn dagelijkse bezigheden bestaat uit het coördineren en de organisatie van de onderwijsaudits’, vertelt Jelske. ‘Ook ben ik veel bezig met kwaliteitszorg en ondersteun ik onze teams daarbij. Ik ben vanuit kwaliteit betrokken bij onderwijsinnovaties, zowel in mijn eigen team als in de coalitie Onderwijsinnovatie.’

De diepte in

Binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo zijn diverse coalities actief. In een coalitie werken mensen uit het hele mbo-werkveld samen aan actuele thema’s en vraagstukken. ‘Het leuke van de coalities is dat je elkaar op een andere manier leert kennen’, zegt Jelske. ‘Ik heb er echt een fijn netwerk aan over gehouden. Mensen buiten je eigen instelling spreek je vaak alleen op enorme bijeenkomsten. Een coalitie is kleiner en dus kun je samen meer de diepte ingaan. Het sterke van de coalitie is dat ik nog steeds contact heb met mensen waarmee ik ideeën en ervaringen uitwissel.’

Hand in hand

De coalitie Onderwijsinnovatie bekeek innovaties vanuit een kwaliteitszorgperspectief. Jelske: ‘Bij innovaties word je vanuit kwaliteit vaak pas achteraf betrokken. In deze coalitie hebben we concrete manieren bedacht om kwaliteitszorg al aan de voorkant mee te nemen wanneer gesproken wordt over onderwijsinnovaties. Het gaat bij kwaliteitszorg altijd over de kwaliteit van iets, bijvoorbeeld van het onderwijs, de examinering, maar ook van innovaties. Vanuit kwaliteitszorgperspectief kan bijvoorbeeld bij innovaties worden geholpen om duidelijke doelen en verwachtingen te benoemen. Hierdoor kun je de effectiviteit van de innovatie beter beoordelen. Ook bij pilots kan kwaliteitszorg helpen om eventuele problemen te detecteren en zo tijdig aanpassingen te doen voordat innovaties breed worden geïmplementeerd,

Halen en brengen

Volgens Jelske was de uitwisseling van ervaringen binnen de coalitie belangrijk voor het proces. ‘Het vraagt even tijd om ervoor te zorgen dat deelnemers niet alleen maar ophalen maar ook iets komen brengen. Juist het sparren met elkaar zorgt dat je dieper op de inhoud ingaat. De meeste mensen hebben echt een belangrijk aandeel geleverd aan het uiteindelijke resultaat van de coalitie. Van elkaar leren en met elkaar optrekken zou eigenlijk een vast onderdeel van ieders werkzaamheden moeten zijn.’

Context is belangrijk

Na afloop van hun traject leveren de coalities concrete instrumenten en producten op, waarmee scholen zelf aan de slag kunnen gaan. ‘In de coalities maken we de slag naar opbrengsten waar alle instellingen iets mee kunnen’, zegt Jelske. ‘In het mbo zijn genoeg mogelijkheden om bij elkaar in de keuken te kijken en succesverhalen te delen. In de coalities kijken we dieper naar wat we daarvan kunnen leren. Is het de context van die specifieke onderwijsinstelling die maakt dat het een succes is? Of kunnen we er ook algemene zaken uithalen die toepasbaar zijn bij andere instellingen?’

Procesbegeleiding

De coalities kunnen tijdens hun traject gebruikmaken van expertise binnen en buiten het Kwaliteitsnetwerk mbo, bijvoorbeeld van procesbegeleiders, adviseurs en kwaliteitsexperts. ‘Het is prettig om enige sturing te krijgen in de coalitie’, vindt Jelske. ‘In de eerste coalitie waar ik aan deelnam, moesten we nog naar onze rol zoeken. De begeleiding vanuit het Kwaliteitsnetwerk zorgt dat je als coalitie weet wat je wel en niet gaat behandelen. Begeleiding helpt daarbij, zowel op de theoretische inhoud, maar ook iemand die faciliteert en bijvoorbeeld de agenda bijhoudt.’

Toegevoegde waarde

Jelske ziet niet alleen meerwaarde van deelname aan de coalities voor de deelnemers, maar ook voor de kennisdeling tussen de onderwijsinstellingen die bij een coalitie zijn betrokken. ‘Ik vind het daarnaast belangrijk dat het niet alleen mijn feestje is, maar juist dat we er als ROC Mondriaan iets uit kunnen halen. Door de dingen die ik ophaal uit de coalitie groeien wij als teams onderwijs en innovatie en kwaliteitszorg binnen ROC Mondriaan ook weer meer naar elkaar toe.’ Ook voor haarzelf was deelname aan de coalitie nuttig. ‘Ik leerde de mensen in mijn coalitie echt goed kennen. Het was waardevol om met sommige deelnemers in een aparte afspraak nog eens terug te komen op de ervaringen die we deelden in de coalitie. Wat mij betreft zijn de coalities echt van toegevoegde waarde voor het Kwaliteitsnetwerk.’

Wil je deel deelnemen aan een coalitie of heb je ideeën over toekomstige coalities? Of wil je ambassadeur worden voor het Kwaliteitsnetwerk mbo? Neem dan contact op via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.