Skip to main content

Coalitie Data: samen het wiel uitvinden

Coalitie Data: samen het wiel uitvinden

Jeroen van der Weijde is lid van de coalitie Data van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Deze coalitie werkt aan het gebruik van data voor het verbeteren van kwaliteitszorg in het mbo. Hoe zet Jeroen zijn expertise in binnen de coalitie en het kwaliteitsnetwerk? En wat hebben onderwijsteams eigenlijk aan data?

Jeroen is Adviseur Kwaliteit bij de STC Group, waar hij sinds 2015 werkt. STC Group is een onderwijsinstelling voor scheepvaart, transport en de havenindustrie met diverse opleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-niveau. Samen met een collega vormt hij hier de afdeling Kwaliteit. ‘Onderwijskwaliteit ligt toch vooral bij de docenten zelf. Wij faciliteren en ondersteunen hen alleen bij kwaliteitszorg’, vertelt Jeroen. ‘In deze functie kom ik overal binnen onze school. Daardoor kan ik goed ophalen wat er speelt in de organisatie en dat neem ik dan weer mee naar de coalitie van het Kwaliteitsnetwerk.’

Data geven duidelijkheid

Vanuit zijn rol als kwaliteitsadviseur neemt Jeroen deel aan de coalitie Data van het Kwaliteitsnetwerk mbo. ‘Ik houd van cijfers en data’, legt Jeroen uit. ‘Het is mijn doel om data bruikbaar te maken voor onderwijsteams. Daarmee kunnen teams beslissingen nemen op basis van feiten en data in plaats van gevoel en intuïtie. Data is altijd duidelijk en eenduidig. In de coalitie Data willen we faciliteren dat teams ook echt zelf aan de slag kunnen gaan met data.’

Beginnen bij de basis

Elk jaar bepaalt het Kwaliteitsnetwerk mbo welke coalities starten en welke vraagstukken aan bod komen. De coalities wisselen van samenstelling en hebben een looptijd van maximaal een jaar. In het schooljaar 2023-2024 start de coalitie Data 3.0. ‘Ik was al betrokken bij de eerste coalitie Data. Samen met een aantal anderen was ik daar de kartrekker van’, vertelt Jeroen. ‘Dat traject stond vooral in het teken om data meer te doen leven bij onderwijsteams. Vragen die centraal stonden waren “wat zeggen data nou precies en wat kun je ermee doen?”’

Leren van elkaar

De eerste coalitie Data ontwikkelde aan de hand van deze vragen een infographic (Stappenplan Datagebruik)  en de handreiking ‘Efficiënt datagebruik – interpreteren en benutten van data door onderwijsteams’. Hiermee krijgen onderwijsteams handvatten om data toe te passen in de dagelijkse praktijk. ‘Het leuke van die eerste coalitie was dat we echt van elkaar konden leren’, zegt Jeroen. ‘Je hebt contact met allerlei mensen uit het werkveld die met dezelfde dingen bezig zijn. Het is goed om te zien waar je in je eigen organisatie misschien wel voorop loopt of waar nog verbetering mogelijk is.’

Inzicht in resultaten

Na de eerste coalitie volgde in het daaropvolgende schooljaar de coalitie Data 2.0. Jeroen: ‘In de tweede coalitie zijn we gaan voortborduren op de resultaten uit de eerste coalitie. Hierin hebben we data vooral gelinkt aan het start- en onderwijsresultaat. We maakten een handleiding voor grip op uitval. Ook ontwikkelden we een fysiek spel met kaarten, die teams kunnen gebruiken als tastbare gespreksmethodiek.’

Het wiel uitvinden

De coalities richten zich vooral op het uitbrengen van concrete producten en instrumenten die alle onderwijsinstellingen binnen het kwaliteitsnetwerk kunnen gebruiken. ‘Door te werken in coalities maken we iets bruikbaars waar alle andere scholen ook profijt van hebben’, vertelt Jeroen. ‘Zo zijn we niet allemaal op eigen houtje met dezelfde dingen bezig om hetzelfde wiel uit te vinden. We delen die kennis en bundelen onze krachten in de coalities.’

Verbinding zoeken

Naast zijn rol in de coalitie Data is Jeroen ook onderdeel van de Verbindingsgroep van het Kwaliteitsnetwerk mbo. ‘In elke coalitie zitten weer andere deelnemers’, legt Jeroen uit. ‘Toch gebruiken alle coalities op de een of andere manier data. Vanuit mijn rol in de coalitie Data breng ik dingen in bij de verbindingsgroep. Zo kunnen andere coalities daar ook weer gebruik van maken en vormen we toch één geheel. We hebben allemaal een link met elkaar en maken gebruik van elkaars expertise.’

Toekomst voorspellen met data

De doelstelling voor de coalitie Data 3.0 is al vastgesteld. Samen met de andere deelnemers gaat Jeroen aan de slag met de koppeling van data aan de vier rollen uit het Referentiewaardenmodel. ‘Verschillende rollen hebben andere data nodig’, legt Jeroen uit. ‘Er is winst te behalen door de link te leggen tussen die vier rollen en hun databehoeften.’ Wat Jeroen betreft levert de coalitie een flinke meerwaarde voor kwaliteitszorg in het onderwijs. ‘Het bewustzijn van de meerwaarde van data wordt steeds groter. We zijn ook steeds beter in staat om data te gebruiken als voorspellende factor in plaats van alleen voor een verantwoording achteraf. Zo kunnen we in de toekomst steeds beter anticiperen op wat er goed en minder goed gaat.’

Wil je deel deelnemen aan een coalitie of heb je ideeën over toekomstige coalities? Of wil je ambassadeur worden voor het Kwaliteitsnetwerk mbo? Neem dan contact op via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.