Skip to main content

Bestuurstafels: in verbinding met de regio

Bestuurstafels: in verbinding met de regio

Op 25 en 27 juni van 11 tot 13 uur, organiseert het Kwaliteitsnetwerk mbo online bestuurstafels met als thema: in verbinding met de regio.

Aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen vraagt intensieve verbinding met de omgeving. De laatste jaren zien we een beweging van landelijke sturing naar meer regionaal gerichte sturing. In de werkagenda en kwaliteitsagenda’s is ook de beweging zichtbaar. Vraagstukken als aansluiting op de steeds meer dynamische arbeidsmarkt, (structurele) tekorten op de arbeidsmarkt en urgente maatschappelijke vraagstukken (rond bijvoorbeeld klimaat, energietransitie, zorg, tweedeling) vragen nog meer dan in het verleden goede interactie tussen mbo-instellingen en de omgeving. Meer gericht op met elkaar komen tot de passende aanpak. Een omgeving die we meer aan ‘de voorkant’ aan tafel moeten hebben om tot afgestemde koers en aanpak te komen. Ook op het gebied van de kwaliteit zien we dat deze verbinding belangrijk is. Uit de referentiewaarden-proeftuinen leren we dat deze participatie ‘aan de voorkant’ door alle partijen, zowel de stakeholders als het onderwijsteam, wordt gewaardeerd en als helpend wordt ervaren.    

Aan de bestuurstafel gaan we aan de hand van een bestuurlijke casus met elkaar in gesprek over de invulling van verbindingen met regionale stakeholders, de mogelijke spanning tussen belangen en de dilemma’s en reikwijdte van afspraken. Waar lopen we tegenaan, met wie zit wie aan tafel op bestuursniveau en teamniveau, vinden we draagvlak om tot afspraken en afgestemde aanpakken te komen, hoe verduurzamen we relaties en afspraken, hoe houden we het gesprek over het verloop? Vragen die op kunnen poppen. We verkennen en delen vraagstukken met elkaar om elkaar te inspireren.   

Pieter Baay (Onderwijs124) begeleidt het gesprek.

Via dit formulier kun je je inschrijven voor een van de bestuurstafels.