Skip to main content

Bestuurstafel 23 september

Bestuurstafel

23 september 2022

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert enkele keren per jaar bestuurstafels rond thema’s die spelen op het gebied van versterking van de onderwijskwaliteit. Bestuurders voeren een open gesprek met elkaar over dilemma’s, keuzes en ervaringen.

Op 23 september staat er 1 bestuurstafel gepland. We gaan online tussen 11 en 13 met elkaar in gesprek aan de hand van een inspirerende casus.

Onderwerp van gesprek? Kennisontwikkeling. De arbeidsmarkt en de samenleving is in beweging, veranderingen gaan steeds sneller. Als opleiders dienen we voortdurend bij de tijd te blijven, een opgave. Met up to date inzichten(kennis) kunnen innovaties worden gevoed, keuzes gemaakt en kan onderwijskwaliteit verder worden versterkt. Herkennen we de toenemende relevantie van het benutten en ontwikkelen van kennis samen met partners in de regio/het werkveld?  Hoe stimuleren we kennisdelen en kennisontwikkeling binnen de instelling én samen met regio/werkveld? Hoe ontstaat een cultuur van experimenteren, voortdurend leren en acties ondernemen? Welke dilemma’s ervaren we?

Via dit aanmeldformulier kan je je inschrijven. De bestuurstafels zijn exclusief voor de bestuurders van de aangesloten instellingen waarbij opbrengsten, in afstemming met de bestuurders aan tafel, breder gedeeld worden.