Skip to main content

Bestuurstafels over Proeftuinen Referentiewaarden Kwaliteit MBO 2025

Bestuurstafels over Proeftuinen Referentiewaarden Kwaliteit MBO 2025

Op 28 en 30 maart 2023 van 11.00 tot 13.00 uur zijn er online bestuurstafels over de voortgang van het project referentiewaarden kwaliteit mbo 2025. Er zal in het bijzonder ingegaan worden op de proeftuinen. Er is veel belangstelling van instellingen om mee te doen aan die proeftuinen. We gaan richting de 30 scholen.

Tijdens de bestuurstafels in maart zullen de bestuurders Saskia Schenning van MBO Rijnland en Gaby Allard van ROC van Amsterdam & Flevoland op respectievelijk 28 en 30 maart een casus inbrengen over hun proeftuinen. De casussen gaan over ervaringen met proeftuinen, wat we ervan leren en welke vraagstukken we zien met oog op versterken van het leren. Op basis daarvan kan er een goed en leerzaam gesprek ontstaan waarbij ook de vragen van iedere deelnemer ingebracht kunnen worden.

Via dit formulier kun je je inschrijven voor een van beide data.

Wees welkom

Mare Riemersma, voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo