Skip to main content

artikel De Nieuwe Meso

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Dit artikel is in maart verschenen in De Nieuwe Meso.

Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden? Eind 2019 nodigde toenmalig minister van Onderwijs Van Engelshoven de sector uit te gaan werken aan een mbo-eigen invulling van de zorg voor kwaliteit en een daarbij passend kwaliteits-zorgsysteem. Een uitnodiging die is opgepakt in het project Referentiewaarden Kwaliteit MBO 2025.

artikel Meso maart 2023