Skip to main content

Ambassadeursbijeenkomst van kwaliteitsvisie naar kwaliteitscultuur

Ambassadeursbijeenkomst van kwaliteitsvisie naar kwaliteitscultuur

Papier is geduldig en de praktijk weerbarstig. Toch is het de praktijk waar het gebeurt: zo goed mogelijk onderwijs voor onze studenten, in voorbereiding op hun rol in de arbeidsmarkt en samenleving. Elke mbo-instelling legt andere accenten rondom kwaliteit, zoals in de bepaling wat ‘goed’ onderwijs is, teams meer of minder in the lead en ondersteunende (staf)diensten meer of minder centraal. Een visie op kwaliteit op papier uitwerken is één ding, maar hoe krijgt deze gestalte in de kwaliteitscultuur van de school?

Op 6 juli van 10.00 tot 13.00 uur werken we vanuit eigen vraagtukken én de voorbeeldcasus van Rijn IJssel, waarin een praktijkgerichte visie op kwaliteit op een participatieve wijze tot stand is gekomen, tastbaar is gemaakt in een kistje vol handvatten en nu wordt verbonden met primaire processen en leiderschapsontwikkeling. Onder begeleiding van Onderwijs124 verkennen we ieders eigen vraagstukken rond een kwaliteitscultuur en zoeken we met elkaar naar mogelijke zienswijzen en aanpakken om die vraagstukken aan te gaan. De beweging bij Rijn IJssel dient daarbij als één – hopelijk inspirerende en leerzame – casus.

Deelname aan de bijeenkomst geeft je meer grip op vraagstukken in je eigen organisatie, een spiegel hoe deze vraagstukken in andere scholen spelen en nieuwe contacten en inzichten om samen te werken aan een kwaliteitscultuur.

Wil je een vraagstuk en/of inspirerend en leerzaam voorbeeld inbrengen? Mail vooral naar pieter.baay@onderwijs124.nl, zodat we met elkaar een volgende goede ambassadeursbijeenkomst vormgeven.

Meld je hier aan voor de ambassadeursbijeenkomst.

Locatie Bar Beton Utrecht