Skip to main content

Ambassadeursbijeenkomst 15 september

Ambassadeursbijeenkomst

15 september 2022

Na de zomer staat er weer een ambassadeursbijeenkomst op het programma. Naast een update  vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo over de voortgang in proeftuinen voor het referentiewaardentraject en de stand van zaken van de huidige coalities, gaan we met elkaar  in gesprek over kennisontwikkeling. De arbeidsmarkt en de samenleving is in beweging. Als opleiders dienen we voortdurend bij de tijd te blijven. Met up to date inzichten(kennis) kunnen innovaties worden gevoed, keuzes gemaakt en kan kwaliteit worden versterkt. Als Kwaliteitsnetwerk mbo stimuleren we deze kennisontwikkeling. We verkennen wat dit betekent voor instellingen. Wordt de relevantie van de verdere kennisontwikkeling herkend? Waar staan we? Hoe helpen we elkaar en wat zou de rol van ambassadeurs daarbij kunnen zijn?

Dit onderwerp wordt in september ook tijdens een bestuurstafel geagendeerd.

Via deze link kan je je aanmelden.