Skip to main content

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

In deze ontwikkelfase is niet alles zonneklaar. Dat is logisch: we bouwen aan iets nieuws. Het is geen afgerond iets. Belangrijk dus om af en toe pas op de plaats te maken en te kijken of alles helder is en iedereen hetzelfde voor ogen heeft als het om het zelfreguleringsmodel – het zogeheten Referentiewaardenmodel – gaat. We legden Mare Riemersma-Diephuis, lid van het College van Bestuur van het Drenthe College en bestuurslid bij het Kwaliteitsnetwerk mbo (en in die functie portefeuillehouder RW) enkele kwesties voor en vroegen haar helderheid te scheppen.

Lees hier het hele artikel.