Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Pioniers gezocht voor peer review

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan meegewerkt. Het doel is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog. Hoewel teams positief terugkijken op hun deelname aan de peer reviews, blijkt uit de evaluaties ook dat het leren van elkaar beter kan. Daarom heeft de werkgroep in kaart gebracht wat succesfactoren zijn voor een geslaagde peer review.

Lees verder
Pioniers gezocht voor peer review

Lerend veranderen voor bestuurders: aanmelden voor start in september kan nog!

In september a.s. start de inmiddels vierde editie van de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders. Wilt u nog deelnemen aan deze leergang, meldt u dan nu aan! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en andere betrokkenen in ROC’s om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Lerend veranderen voor bestuurders: aanmelden voor start in september kan nog!

Opbrengst Docententafel juni 2018

Medio juni is er bij ROC Mondriaan een docententafel georganiseerd door het Kwaliteitsnetwerk. Onder begeleiding van Paula Willemse zijn docenten van verschillende instellingen met elkaar in gesprek gegaan. Gespreksonderwerpen betroffen onder meer het geven van feedback aan elkaar en effectief samenwerken. Onderstaande treft u de opbrengsten van het gesprek.

Lees verder
Opbrengst Docententafel juni 2018

Wijziging tijdstip bijeenkomst Raad van Aangeslotenen 4 oktober a.s.

Hierbij informeren wij bestuurders over een wijziging in de tijd van de bijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen op 4 oktober aanstaande. In verband met het programma van de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de Raad van Aangeslotenen verschoven van 10:00 tot 12:00 uur naar de middag van 12:45 tot 14:00 uur.

Lees verder
Wijziging tijdstip bijeenkomst Raad van Aangeslotenen 4 oktober a.s.

Inschrijving jaarlijkse conferentie van start!

Zoals beloofd kunt u zich nog voor de zomervakantie aanmelden voor de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad dit jaar. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Op deze (dieren)dag kijken we ook vanuit de ogen van orang-oetans, gorilla’s en bavianen naar ons zelf om te spiegelen en te leren.

Lees verder
Inschrijving jaarlijkse conferentie van start!

Het Dialoogmodel voor u toegelicht

Nieuwsgierig naar het dialoogmodel? In onderstaande toelichting treft u een beschrijving van het model. De kern van het model is het voeren van een open gesprek op basis van 4 richtingen en vermogens. Door de audit krijgt de instelling antwoorden op vragen die men zelf opstelt voor het auditteam. Hiermee kan de instelling verder bouwen aan goed onderwijs.

Lees verder
Het Dialoogmodel voor u toegelicht

Privacy beleid

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan.

Lees verder
Privacy beleid