Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Het Dialoogmodel voor u toegelicht

Nieuwsgierig naar het dialoogmodel? In onderstaande toelichting treft u een beschrijving van het model. De kern van het model is het voeren van een open gesprek op basis van 4 richtingen en vermogens. Door de audit krijgt de instelling antwoorden op vragen die men zelf opstelt voor het auditteam. Hiermee kan de instelling verder bouwen aan goed onderwijs.

Lees verder
Het Dialoogmodel voor u toegelicht

Docenten in het voordeel op de jaarlijkse conferentie d.d. 4/10/18

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 4 oktober 2018 zijn jaarlijkse conferentie. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Opbrengsten van onze netwerkactiviteiten van het afgelopen jaar worden in het gesprek verwerkt.

Lees verder
Docenten in het voordeel op de jaarlijkse conferentie d.d. 4/10/18

Deelnemen aan de leergang Lerend veranderen voor bestuurders?

In september a.s. start de inmiddels vierde editie van de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders. Wilt u nog deelnemen aan deze leergang, meldt u dan nu aan! Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en andere betrokkenen in ROC’s om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Deelnemen aan de leergang Lerend veranderen voor bestuurders?

Leernetwerkbijeenkomst: Naar een rijke leeromgeving

Het Kwaliteitsnetwerk mbo nodigt u graag uit om deel te nemen aan een leernetwerkbijeenkomst met als gespreksthema rijke leeromgevingen. Hierbij kunt u denken aan verschillende vormen van hybride onderwijs. Waarom dit thema? Dit is een van de onderwerpen dat door de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van Kwaliteitsnetwerk mbo is geagendeerd als een van de belangrijkste. Welke vraagstukken komen we tegen bij het realiseren van rijke leeromgevingen? In het verlengde van de conferentie willen we graag met u en collega’s in gesprek over vormen van hybride leren en wat dit betekent in de praktijk van alledag. Samen met Erica Aalsma (de Leermeesters) gaan we aan de slag met vragen als “Waar loop je tegen aan? Wat zijn succesfactoren? Of wat kunnen we leren van elkaar?"

Lees verder
Leernetwerkbijeenkomst: Naar een rijke leeromgeving

Privacy beleid

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan.

Lees verder
Privacy beleid

Uitnodiging Docententafel: bouwsteen voor het gesprek

Het Kwaliteitsnetwerk mbo en BVMBO nodigen u graag uit om deel te nemen aan een docententafel met als gespreksthema kwaliteitscultuur. Waarom kwaliteitscultuur? Dit thema is als rode draad opgehaald in de oriënterende gesprekken met de deelnemende instellingen en in de conferentie “Kwaliteit op het spoor” van het Kwaliteitsnetwerk mbo in het Spoorwegmuseum op 5 oktober 2017.

Lees verder
Uitnodiging Docententafel: bouwsteen voor het gesprek

Save the date: conferentie Kwaliteitsnetwerk mbo op 4 oktober 2018

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 4 oktober 2018 zijn jaarlijkse conferentie. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Opbrengsten van onze netwerkactiviteiten van het afgelopen jaar worden in het gesprek verwerkt. Op deze (dieren)dag kijken we ook vanuit de ogen van orang-oetans, gorilla’s en bavianen naar ons zelf om te spiegelen en te leren. Met deze dag beogen we met elkaar als studenten, professionals, (opleidings)managers, bestuurders en andere betrokkenen de kwaliteit van het mbo te stimuleren om zo de studenten de beste bagage mee te geven voor werk, hbo en breder de leefwereld.

Lees verder
Save the date: conferentie Kwaliteitsnetwerk mbo op 4 oktober 2018