Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Leergang Lerend veranderen voor directeuren weer van start in 2021

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2021 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor directeuren weer van start in 2021

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In juni van dit jaar start de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

Inschrijven voor de Basis auditorentraining kan weer!

In samenwerking met MBO Academie heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo een tweedaags programma ontwikkeld dat speciaal is gericht op het uitvoeren van interne audits. U gaat stapsgewijs aan de slag. Naast het krijgen van kennis van auditstijlen en -modellen, wordt u op de hoogte gebracht van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader.

Lees verder
Inschrijven voor de Basis auditorentraining kan weer!