Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" weer van start in 2020

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In maart 2020 begint de 3e editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang

Reguliere training en opfriscursus Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een doorontwikkeling van onze instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. De nieuwe manier van kijken en de nieuwe perspectieven vraagt een andere manier van auditen, het vraagt andere competenties van de auditor. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een auditor uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in de auditcommissie te laten plaatsnemen.

Lees verder
Reguliere training en opfriscursus Dialoogmodel

Terugblik op de conferentie 'Trossen Los'

Op donderdag 3 oktober vond de jaarconferentie plaats van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Aan boord van de ss Rotterdam en in watertaxi’s koersend over de Maas gingen docenten, opleidingsmanagers, bestuurders en studenten met elkaar aan de slag.

Lees verder
Terugblik op de conferentie 'Trossen Los'

KiK goed ontvangen door de minister van Onderwijs en Onderwijsinspectie

Voorafgaand aan de opening van het mbo schooljaar 2019/2020 is de publicatie 'Kwaliteit in Kleur' (KiK) aangeboden aan de minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. In dezelfde week vond tevens een gesprek plaats bij de Onderwijsinspectie met de directeur Toezicht mbo Esther Deursen en de Inspecteur generaal Monique Vogelzang. Ook zei hebben 'Kwaliteit in Kleur' enthousiast in ontvangst genomen.

Lees verder
KiK goed ontvangen door de minister van Onderwijs en Onderwijsinspectie

Leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

In november a.s. start de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor directeuren en opleidingsmanagers. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en opleidingsmanagers en andere betrokkenen in ROC’s om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers