Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Peer Review Stappenplan

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan meegewerkt. Het doel is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog. Op basis van de eerdere ervaringen is het Peer Review Stappenplan ontwikkeld.

Lees verder
Peer Review Stappenplan

Basis auditorentraining: inschrijven is weer mogelijk

De volgende basis auditorentraining staat gepland in mei 2020. In samenwerking met MBO Academie heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo een tweedaags programma ontwikkeld dat speciaal is gericht op het uitvoeren van interne audits. U gaat stapsgewijs aan de slag. Naast het krijgen van kennis van auditstijlen en -modellen, wordt u op de hoogte gebracht van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader.

Lees verder
Basis auditorentraining: inschrijven is weer mogelijk

Een warm welkom voor alle ambassadeurs

Het Kwaliteitsnetwerk is volop in ontwikkeling. Samen werken we aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit realiseren we door te werken vanuit een aanpak waarbij ‘Waarderen en Leren’ voorop staat en waarbij we nog meer in een netwerkstructuur aan concrete thema’s gaan werken. In de Raad van Aangesloten is deze nieuwe koers omarmd en verder aangescherpt. Werken vanuit de gedachte van ‘Waarderen en Leren’ vraagt om een actief betrokken achterban van aangesloten instellingen. Om dit te realiseren is ingezet op de werving van, in iedergeval, één ambassadeur per aangesloten instelling.

Lees verder
Een warm welkom voor alle ambassadeurs

Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?

Bent u benieuwd naar wat onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams is? En hoe dit vanuit de vier rollen van onderwijsteam, opleidingsmanager, bestuur en ondersteunende staf in een mbo-school versterkt kan worden? Bekijk dan de nieuwste publicatie van de werkgroep expertise van het kwaliteitsnetwerk mbo[1] en het NCP EQAVET[2]. In dit artikel leest u inzichten van gebruikers die met de publicatie aan de slag gingen in een workshop.

Lees verder
Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?