Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Vacature: Bureaumedewerker Bedrijfsvoering Kwaliteitsnetwerk mbo

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is op zoek naar een bureaumedewerker die de bedrijfsvoeringsprocessen van het netwerk coördineert. In deze functie ben je de spin in het web van het netwerk. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat proactief aan de slag. De functie bestaat vooral uit een organiserend en coördinerend (verbindend) takenpakket. Je plant fysieke en online (coalitie)bijeenkomsten en verzorgt het uitnodigen en de registratie van de deelnemers. Je hebt regelmatig contact met bestuurs-, bureau- en coalitieleden, aangesloten instellingen en externe instanties (o.a. Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, MBO Raad). Verder ben je (mede)verantwoordelijk voor de financiële- en contractadministratie. Omdat je een goed beeld hebt van alle lopende activiteiten signaleer je bijtijds zodat de interne PDCA-cyclus door het bureau uitgevoerd wordt. Tot slot beheer je de agenda van de voorzitter van het kwaliteitsnetwerk en voer je enkele secretariële werkzaamheden uit.

Lees verder
Vacature: Bureaumedewerker Bedrijfsvoering Kwaliteitsnetwerk mbo

Peer Review Stappenplan

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan meegewerkt. Het doel is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Daarnaast brengt de Peer Review een professionele dialoog op gang. Op basis van de eerdere ervaringen is het Peer Review Stappenplan ontwikkeld.

Lees verder
Peer Review Stappenplan

Wij zoeken een: Secretaris dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Vacature voor: Secretaris dialoogteam Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor een instellingsdialoog bij de aangesloten mbo-onderwijsinstellingen, het Dialoogmodel. Een waardevol handvat voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen, bereid is te reflecteren en de dialoog met derden vooral als een kans ziet om het reflectieve en ontwikkelingsgerichte gesprek over ambities en doelstellingen aan te gaan. De uitvoering hiervan wordt gedaan door een dialoogteam dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee leden. De samenstelling van het dialoogteam bestaat uit externe experts en 2 functionarissen werkzaam binnen een mbo instelling (een bestuurder en medewerker van een aangesloten instelling). Voor de uitvoering van deze dialoogsessies zijn wij op zoek naar een secretaris voor een dialoogteam.

Lees verder
Wij zoeken een: Secretaris dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Werkbijeenkomst: coalitie in oprichting

In navolging op het eerder georganiseerde webinar gaan we een stap verder met de coalitievorming. We hebben toen gesproken over (actuele) thema’s die als urgent beschouwd worden en waar de deelnemers aan het webinar in kleiner verband, in coalities, verdiepend mee aan de slag willen gaan. De onderwerpen hebben we gerubriceerd in 4 groepen. Hiermee is een 1e stap naar coalitievorming gezet.

Lees verder
Werkbijeenkomst: coalitie in oprichting

Van Instellingsaudit naar Instellingsdialoog

Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft de richting van Waarderen en Leren ingezet en dat willen we ook tot uitdrukking laten komen in de activiteiten, die tot het hart van het netwerk behoren. Vandaar dat we de naam van de instellingsaudit aanpassen naar Instellingsdialoog.

Lees verder
Van Instellingsaudit naar Instellingsdialoog

Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?

Bent u benieuwd naar wat onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams is? En hoe dit vanuit de vier rollen van onderwijsteam, opleidingsmanager, bestuur en ondersteunende staf in een mbo-school versterkt kan worden? Bekijk dan de nieuwste publicatie van de werkgroep expertise van het kwaliteitsnetwerk mbo[1] en het NCP EQAVET[2]. In dit artikel leest u inzichten van gebruikers die met de publicatie aan de slag gingen in een workshop.

Lees verder
Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?