Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Wegwijs in kwaliteit

De coalitie Teams aan Zet werkt hard aan de ontwikkeling van een digitale kennisbank voor onderwijsteams. Het ontwerp van de website www.wegwijsinkwaliteit.nl is gedeeld tijdens de themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni. Op deze vindplaats worden diverse instrumenten verzameld die van nut kunnen zijn voor onderwijsteams. Zo kan er via het gebruik van zoekcriteria straks gezocht worden naar bijvoorbeeld teamscan instrumenten of peer review systemantiek.

Lees verder
Wegwijs in kwaliteit

Longread toelichting op Referentiewaarden

Al ruim een half jaar verkent een slagvaardig coalitieteam met als kartrekker Henny Morshuis, hoe de toekomst eruit ziet en welke kwaliteitseisen passen bij een toekomstbestendig mbo. Hiervoor voerde de coalitie al tal van gesprekken. Deze fase van ‘vinden, detecteren en duiden van de kenmerken van kwaliteit’ (aldus Morshuis) is nog lang niet ten einde, maar heeft in ieder geval al het brede, complexe speelveld wat meer behapbaar gemaakt, getuige het compacte conceptmodel dat tijdens de miniconferentie op 31 maart jl. gepresenteerd werd.

Lees verder
Longread  toelichting op Referentiewaarden

Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Graag brengen we MBO onderzoeksdag onder je aandacht. Onderstaande tref je de tekst zoals deze is opgesteld door ECBO. Op 4 november 2021 vindt de vierde Mbo Onderzoeksdag plaats bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch; een dag voor, door en met het mbo. Docenten, beleidsmedewerkers, docent-onderzoekers en management en bestuur kunnen ervaringen uitwisselen, contacten leggen en kennis delen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Het doen en benutten van onderzoek wint onder deze verschillende doelgroepen aan populariteit. Voor de vierde editie in 2021, zochten we daarom naar een nieuw vergezicht voor de Mbo Onderzoeksdag.

Lees verder
Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni 2021 ONLINE

Op woensdag 30 juni staat van 10 tot 12 uur een themabijeenkomst gepland voor ambassadeurs en coalitieleden. Op het programma staat de stand van zaken in de coalities van dat moment. Mogelijk al met de eerste (concept)opbrengsten en ook willen we aandacht besteden aan eventuele nieuwe coalitiethema’s. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt deze bijeenkomst online uitgevoerd.

Lees verder
Themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni 2021 ONLINE

Wees er snel bij! Leergang Lerend veranderen voor directeuren nog enkele plaatsen vrij!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang die dit najaar start! De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2021 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Wees er snel bij! Leergang Lerend veranderen voor directeuren nog enkele plaatsen vrij!

Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren

Deelnemers aan onze auditorentraining geven aan dat zij de wens hebben om met enige regelmaat bijeen te komen. Daarbij ligt de nadruk op het actualiseren van de kennis en het uitwisselen van ervaringen met collega auditoren.

Lees verder
Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren