Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

'Kwaliteit in Kleur'

Tijdens de nationale opening van het mbo schooljaar wordt 'Kwaliteit in Kleur' (KiK) aangeboden aan de minister van onderwijs, mevrouw Ingrid van Engelshoven. De publicatie die in opdracht van het Kwaliteitsnetwerk mbo is opgesteld, schetst de kwaliteitsthema’s waar we binnen het mbo mee aan de slag zijn. Het geeft zicht op de stand van zaken als het gaat om kwaliteitsontwikkeling, het leren van elkaar en de bijhorende kwaliteitscultuur. Met de blik op de toekomst kijkt ‘Kwaliteit in Kleur’ ook naar de vraagstukken die op ons afkomen.

Lees verder
'Kwaliteit in Kleur'

Studententafel: praat mee over de 'cultuur' in je klas?

Het kwaliteitsnetwerk mbo nodigt graag studenten uit om met ons te praten over de communicatie in de klas. Team Ollie begeleidt dit gesprek met studenten van verschillende opleidingen en scholen over ‘de aanspreekcultuur in de opleiding’. Het doel van het interview is ervaringen, beleving en meningen van mbo-studenten over dit thema boven tafel te krijgen.

Lees verder
Studententafel: praat mee over de 'cultuur' in je klas?

Leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

In november a.s. start de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor directeuren en opleidingsmanagers. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en opleidingsmanagers en andere betrokkenen in ROC’s om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers