Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Graag brengen we MBO onderzoeksdag onder je aandacht. Onderstaande tref je de tekst zoals deze is opgesteld door ECBO. Op 4 november 2021 vindt de vierde Mbo Onderzoeksdag plaats bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch; een dag voor, door en met het mbo. Docenten, beleidsmedewerkers, docent-onderzoekers en management en bestuur kunnen ervaringen uitwisselen, contacten leggen en kennis delen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Het doen en benutten van onderzoek wint onder deze verschillende doelgroepen aan populariteit. Voor de vierde editie in 2021, zochten we daarom naar een nieuw vergezicht voor de Mbo Onderzoeksdag.

Lees verder
Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Leergang Lerend veranderen voor directeuren van start in najaar 2021. Nog enkele plaatsen vrij!

Wees er snel bij, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang die dit najaar start! De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2021 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor directeuren van start in najaar 2021. Nog enkele plaatsen vrij!

'Kwaliteit onder de loep'

Onderstaande treft u de publicatie ‘Kwaliteit onder de loep’. Deze is voortgekomen uit het bespreken en valideren van rapporten van instellingsdialogen door de Validatiecommissie van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Lees verder
'Kwaliteit onder de loep'

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In november van dit jaar start een tweede groep met de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

Lerend veranderen in het MBO

Het Kwaliteitsnetwerk mbo en Sioo hebben vijf jaar geleden de handen ineengeslagen. Het heeft geresulteerd in twee soorten leergangen: een voor bestuurders én een voor opleidingsmanagers & directeuren. Ook dit jaar starten er weer edities die - vanuit de praktijk van alledag - willen bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van onderwijskwaliteit.

Lees verder
Lerend veranderen in het MBO

Toelichting op model referentiewaarden

Op 31 maart vond de miniconferentie Referentiewaarden plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Wim van de Pol heeft een panel bestaande uit Jerôme Smits (OCW), Mare Riemersma (KNW), John van de Vegt (MBO Raad), Henny Morshuis (KNW) en Marc van Kempen (IvhO) het gesprek gevoerd over de kwaliteitsborging van de sector in 2025.

Lees verder
Toelichting op model referentiewaarden

Filmpje | Ruimte voor onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams: wat kun jij doen?

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams: wat is het en waar begin je als je dit wilt versterken? Bekijk deze korte animatie met een toelichting over wat onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams is, wat het kan opleveren, welke 10 inzichten je nodig hebt en waar je 40 interventies vindt om onderwijskundig leiderschap te versterken vanuit 4 rollen: teams, managers, ondersteunende diensten en bestuurders.

Lees verder
Filmpje | Ruimte voor onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams: wat kun jij doen?

Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren

Deelnemers aan onze auditorentraining geven aan dat zij de wens hebben om met enige regelmaat bijeen te komen. Daarbij ligt de nadruk op het actualiseren van de kennis en het uitwisselen van ervaringen met collega auditoren.

Lees verder
Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren