Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Publicatie 'Van ijken naar verrijken'

Dit tweede deel uit de reeks van Kwaliteit in Kleur is op de conferentie "Meesters in maken" op 14 oktober 2021 gelanceerd. In deze publicatie lichten we het referentiewaardenmodel toe. Het schetst de ontwikkelroute; de weg naar het oefenen in proeftuinen, alsook de vragen die nog van een antwoord moeten worden voorzien.

Lees verder
Publicatie 'Van ijken naar verrijken'

Training Dialoogmodel

Binnenkort wordt er een scholing dialoogmodel voor bestuurders georganiseerd. Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders, die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad. Deze scholing zal, indien de voorgeschreven richtlijnen het toestaan, live plaatsvinden op woensdag 10 november 2021 van 9.00 – 17.00 uur, bij het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, Ede

Lees verder
Training Dialoogmodel

Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Graag brengen we MBO onderzoeksdag onder je aandacht. Onderstaande tref je de tekst zoals deze is opgesteld door ECBO. Op 4 november 2021 vindt de vierde Mbo Onderzoeksdag plaats bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch; een dag voor, door en met het mbo. Docenten, beleidsmedewerkers, docent-onderzoekers en management en bestuur kunnen ervaringen uitwisselen, contacten leggen en kennis delen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Het doen en benutten van onderzoek wint onder deze verschillende doelgroepen aan populariteit. Voor de vierde editie in 2021, zochten we daarom naar een nieuw vergezicht voor de Mbo Onderzoeksdag.

Lees verder
Save the date: Mbo Onderzoeksdag 2021

Themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni 2021 ONLINE

Op woensdag 30 juni staat van 10 tot 12 uur een themabijeenkomst gepland voor ambassadeurs en coalitieleden. Op het programma staat de stand van zaken in de coalities van dat moment. Mogelijk al met de eerste (concept)opbrengsten en ook willen we aandacht besteden aan eventuele nieuwe coalitiethema’s. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt deze bijeenkomst online uitgevoerd.

Lees verder
Themabijeenkomst voor ambassadeurs en coalitieleden op 30 juni 2021 ONLINE

Wees er snel bij! Leergang Lerend veranderen voor directeuren nog enkele plaatsen vrij!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang die dit najaar start! De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2021 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Wees er snel bij! Leergang Lerend veranderen voor directeuren nog enkele plaatsen vrij!

Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren

Deelnemers aan onze auditorentraining geven aan dat zij de wens hebben om met enige regelmaat bijeen te komen. Daarbij ligt de nadruk op het actualiseren van de kennis en het uitwisselen van ervaringen met collega auditoren.

Lees verder
Netwerkbijeenkomst voor (gevorderde) auditoren