Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

24 april 2020

Webinar: In coalities aan de slag!

Uitnodiging voor (voormalig) werkgroep-leden en ambassadeurs van het Kwaliteitsnetwerk mbo en platformleden van het Platform Kwaliteit van de MBO Raad.

Graag nodigt het Kwaliteitsnetwerk mbo je uit op dinsdag 19 mei a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur voor een Webinar: “In coalities aan de slag!”

We hebben een afwisselend en dynamisch programma opgesteld, waarin we deels plenair, maar vooral in kleinere groepen met elkaar in gesprek en aan de slag gaan. We gaan vooral aan de slag met het ambassadeurschap, de interessante thema’s voor ons netwerk en bijpassende coalities. We starten om 10.00 uur met het inhoudelijke programma, maar raden je aan om vanaf circa 09.45 in te loggen zodat er tijd is om de techniek (beeld en geluid) goed in te stellen.

 Het programma is als volgt:

  • 09.45: online inloop
  • 10.00: start van het programma: welkomstwoord, introductie en toelichting op de nieuwe koers van het netwerk door Peter van Mulkom, voorzitter van het Kwaliteitsnetwerk mbo
  • 10.30: online speeddate in 3 rondes
  • Korte break
  • 11.30: interactief inventariseren van interessante thema’s voor het netwerk
  • Korte break
  • 12.00: in groepjes (tijdelijke coalities) in gesprek over het ambassadeurschap en hoe te komen tot coalities rondom de voor eenieder interessante thema’s
  • 12.45: plenaire terugblik op de bijeenkomst en de groepjes, en vooruitblik naar de komende periode
  • 13.00: afsluiting

Deze bijeenkomst wordt bezocht door (voormalig) werkgroep-leden en ambassadeurs van het Kwaliteitsnetwerk mbo en platformleden van het Platform Kwaliteit van de MBO Raad. Samen, gaan we aan de slag om “Waarderen en Leren” nader in te kleuren. We bespreken de nieuwer rollen, coalitievorming, urgente thema’s en bijbehorende spelregels. De bijeenkomst wordt begeleid door Common Eye; een organisatie die zich richt op het vak samenwerken omdat echt ingewikkelde vraagstukken niet alleen opgelost kunnen worden.

Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen maar wil je graag deelnemen? Stuur een bericht aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl voor het registreren van je aanmelding.