Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

04 januari 2019

Verdiepingsbijeenkomst: De audit volgens het Dialoogmodel is uitgevoerd. En dan?

In navolging op de bijeenkomst ‘Voorbereiden op het Dialoogmodel’ wordt op initiatief van de drie werkgroepen van het Kwaliteitsnetwerk mbo een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 februari a.s. Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van instellingen waar onlangs een instellingsaudit is uitgevoerd en andere geïnteresseerden en gaat in op het vervolg op de audit.

Een aantal medewerkers vanuit instellingen die reeds een onderzoek hebben gehad volgens het Dialoogmodel zullen vertellen over hun ervaringen. Hierna gaan we met elkaar in gesprek, waardoor we elkaar kunnen inspireren en ideeën kunnen uitwisselen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe kun je invulling geven aan de ontwikkelagenda? De audit is achter de rug; hoe ga je om met de aanbevelingen in de rapportage? Hoe verspreid je de uitkomsten? Verder wordt ingegaan op het NRO onderzoek naar instellingsaudits volgens het Dialoogmodel. 

Ook waneer u zich voorbereidt op de uitvoering van een audit kan de bijeenkomst van waarde voor u zijn. Speciaal voor u wordt een apart gesprek georganiseerd waarin onderzoekservaringen met het Dialoogmodel gedeeld worden. Tips & tops en andere suggesties ten behoeve van de voorbereiding van een audit volgens het Dialoogmodel worden geïnvenatiriseerd en met u besproken. 

De bijeenkomst vindt plaats bij HNK te Utrecht (Arthur van Schendelstraat 650) Inloop vanaf 13.00 uur met koffie en thee. Start programma 13.30 uur.

Aanmelden? Klik hier of stuur een emailbericht aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl