Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

01 juni 2021

Vacature: Bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo

Graag attenderen wij u op de vacature die is ontstaan binnen het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Door het aanstaande vertrek van een van onze bestuursleden is het bestuur op zoek een een nieuwe collega.

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk bestaat uit 6 bestuursleden welke zijn belast met het besturen van de stichting. Het bestuur komt vijf keer per jaar samen voor de bestuursvergadering. Daarnaast zijn de bestuursleden als sparringpartner verbonden aan één van de coalities en het bij toerbeurt bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Raad van Aangeslotenen, Bestuurstafels, Thema-bijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie. Bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die eenmaal verlengd kan worden.

Het Kwaliteitsnetwerk hanteert twee criteria voor wat betreft de samenstelling van het bestuur, te weten;
1) een juiste afspiegeling van aangesloten roc’s, aoc’s en vakinstellingen en
2) regionale spreiding.

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is per direct op zoek naar een bestuurslid. Belangstellenden kunnen tot 18 juni 2021 hun interesse kenbaar maken bij Peter van Mulkom, via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl

 Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo,

Peter van Mulkom │Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo