Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

07 juli 2021

Uitwerking en positionering referentiewaardenmodel


MBO aan het roer: op weg naar een nieuwe system

Als sector zijn we aan zet om toe te werken naar een eigen systematiek van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging vanaf 2025. De MBO Raad heeft daarom het Kwaliteitsnetwerk mbo gevraagd tot een voorstel te komen voor zo’n nieuwe systematiek. Als netwerk mikken we op een systematiek die past bij een wendbaar mbo, die vanuit eigenaarschap stimulans geeft aan het voortdurend versterken van de onderwijskwaliteit en zodanig vertrouwen biedt aan de overheid dat de onderwijsinspectie meer op afstand kan komen te staan. Zowel OCW en de onderwijsinspectie ondersteunen deze ontwikkeling.

In dialoog met alle betrokkenen van studenten, docenten/team, opleidingsmanager, bestuurders maar ook met het werkveld, de inspectie en OCW is het Kwaliteitsnetwerk mbo gekomen tot de contouren van een ‘referentiewaardenmodel’. Op de conferentie van 31 maart 2021, waarbij  alle stakeholders aanwezig waren, zijn de contouren van het model breder gepresenteerd en is groen licht gegeven voor verdere uitwerking. Dit in lijn met de uitgevoerde bestuurstafels waarin ook positief is gereflecteerd op het gedachtengoed.

We kunnen met elkaar verder aan de slag aan de verdere uitwerking van het model. En ook de inrichting van de werkwijze (bijhorende infrastructuur) om met het model te werken, zullen we met elkaar vorm moeten geven. Daarom willen we graag met onderwijsteams in gesprek. Door de uitwerking van het model door de praktijk te voeden, zorgen we voor verbinding tussen de te ontwikkelen standaarden op instellings- of teamniveau.

Mocht je een bijdrage willen leveren aan dit ontwikkeltraject en een nadere inrichting van het referentiemodel, dan ontvangen wij graag een reactie van je. Het netwerk zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen, om samen invulling te geven aan jullie bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan een (online) gesprek met leden van verschillende onderwijsteams, een peer review gesprek of een andere gespreksvariant. De gesprekken zullen maximaal 2.5 uur in beslag nemen, onder leiding van ervaren gespreksleiders en worden gepland in het najaar van 2021.

Ik zie uit naar je reactie via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl en reken op jullie medewerking om zo te komen tot een eigen systematiek van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging vanaf 2025.

Met vriendelijke groet,

Peter van Mulkom

(Voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo / Voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen)