Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

01 juni 2019

Training Dialoogmodel voor bestuurders

Op verzoek wordt er een extra training Dialoogmodel georganiseerd. Deze scholing is speciaal afgestemd op bestuurders van mbo instellingen.

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een doorontwikkeling van onze instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. De nieuwe manier van kijken en de nieuwe perspectieven vraagt een andere manier van auditen, het vraagt andere competenties van de auditor. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een auditor uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in de auditcommissie te laten plaatsnemen. 

Dit betekent ook dat alle auditoren geschoold worden in deze nieuwe systematiek, alvorens ze inzetbaar zijn bij de instellingsaudits. Daarnaast krijgen instellingen een goed beeld hoe het dialoogmodel wordt toegepast tijdens een instellingsaudit. Voor meer informatie verwijs ik u naar de publicatie  

Wilt u deelnemen aan de scholing? Neem contact op met Karin van Wijnen via kwijnen@deltion.nl

Wanneer is de scholing? Woensdag 28 augustus 2019 van 9.00 – 17.00 uur

Waar wordt de scholing georganiseerd?  NTB

Wat zijn de kosten voor de scholing? De kosten worden, wanneer uw organisatie is aangelsoten bij het netwerk, door het Kwaliteitsnetwerk mbo betaald.

Tot wanneer kan ik mij opgeven?  10 juli 2019