Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

02 november 2018

Themabijeenkomst: Mijn rol als interne auditor

In navolging op het programma van de basis auditorentraining wordt deze themabijeenkomst georganiseerd op 12 november a.s. bij MBO Academie te Ede.

We staan stil bij ‘uw rol als interne auditor’. Dit doen we aan de hand van een aantal praktijksituaties waar (beginnende) interne auditoren mee te maken hebben. Het uitgangspunt is, net als in de basis auditorentraining, dat we op een waarderende manier auditen.

  • Welke ruimte geef jij aan de teamleden? Of kom jij vooral langs om zaken te vinken?
  • Hoe wordt dat door de teams ervaren?

Het vertrekpunt is het aandachtsgebied Kwaliteitszorg & Ambities: wat en hoe draag jij vanuit jouw rol bij aan kwaliteit((s)zorg) in de school?

  • Hoe communiceren we over onze aanpak en waar we voor staan? Is er ruimte voor waarderend auditoren of gaat het vooral om het opsporen van rode vlaggen?
  • Hoe ga je om met een team dat een audit -die veel inspanning vraagt- niet serieus neemt, omdat je toch geen echte inspectie bent?
  • Hoe ga je om met een team dat erg veel spanning ervaart bij de aankondiging van de komst van een interne audit?
  • Hoe vertel je een directie dat de omgeving in de school om te leren -en dus de ruimte voor waarderend auditen- niet zo ervaren wordt als dat we met z’n allen nastreven?

Kortom, jouw rol als interne auditor, als vertolker van de ambities van de school en een waarderende aanpak in kwaliteitszorg: waar loopje tegen aan en hoe ga je daar mee om?

In deze bijeenkomst vragen we je om ervaringen te delen met collega auditoren om van elkaar te leren. Vanuit het Inspectiekader -specifiek Kwaliteitszorg & Ambities- bespreken we verschillende praktijkervaringen, waaronder die van jezelf, en hebben we een inspirerende verdiepende discussie met elkaar.

We starten het inhoudelijk programma om 16.00 uur en sluiten zoals gebruikelijk om 19.30 met een lichte maaltijd af. Het aantal plaatsen is beperkt en de kosten voor deelname bedragen €95,- p.p. inclusief een hapje en drankje.

Wil je er bij zijn? Schrijf je hier in.