Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

28 november 2018

Terugblik masterclass Lerend Veranderen RvA 27/11/18

Tijdens de Raad van Aangeslotenen van 27 november jl. is er een Masterclass Lerend Veranderen aangeboden. De masterclass werd verzorgd door onderzoeker (Remco Coppoolse) en een ervaringsexpert (Jan van Ginkel). Zij gaven hun visie op een lerende organisatie en hoe dat bijdraagt aan kwaliteitsbevordering.

Jan van Ginkel heeft verhalen uit de praktijk vanuit de top van organisaties besproken. In zijn boek “Werken aan de wakkere stad” beschrijft hij hoe leren altijd plaats vindt in en met de context. Wat betekent dat voor de organisatie? En wat betekent dat voor mij als eindverantwoordelijke daarin? Rode draad in zijn werk is: hoe help ik organisaties meer lerend worden?

Dr. Remco Coppoolse doet onderzoek naar wat maakt dat onderwijsinnovatie nu juist wel of niet slaagt. Met specifieke aandacht voor de rol van leiders in onderwijsinnovatie en de verschillen tussen ontwikkelgerichte en lineaire aanpakken. Meer lezen.

De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor bestuurders in het MBO. Het programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en andere betrokkenen in het MBO om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.