Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

06 januari 2021

Uitnodiging: Mini conferentie Referentiewaarden voor kwaliteit

Reserveert u de middag van 31 maart in uw agenda? Het kwaliteitsnetwerk mbo nodigt u graag uit om met ons mee te praten over de te ontwikkelen set aan referentiewaarden voor onderwijskwaliteit.

Wilt u uw bijdrage leveren aan de totstandkoming van het fundament voor onderwijskwaliteit in het mbo van morgen? 

Achtergrond 
De uitdaging voor mbo-instellingen,- en de onderwijsteams daarbinnen,- is om in de dynamiek van de werk- en leefwereld actueel onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. Dit vraagt een meer nadrukkelijk eigenaarschap van mbo-instellingen over het onderwijs en over de onderwijskwaliteit.

Dit beeld vormde de rode draad in een ronde langs mbo-instellingen die de Mbo Raad samen met het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft gemaakt. Deze rode draad zien we ook terug in het rapport ‘Kwaliteit in Kleur’ en wordt ook herkend bij de onderwijsinspectie en OCW. Kortom, er is een collectief beeld dat het mbo zich moet (leren) verhouden tot ingrijpende sociaaleconomische veranderingen, waarvan de snelheid en de richting onduidelijk zijn. COVID19 heeft dit beeld nog eens versterkt. 

De ronde is gemaakt om als sector tot een voorstel voor toekomstbestendige kwaliteitsborging te komen. De minister heeft de sector hiertoe immers uitgenodigd. Het voorstel van de sector biedt OCW de ruimte om (toezicht)kaders hierop af te stemmen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft in afstemming met de Mbo Raad het initiatief genomen om te komen tot een set van referentiewaarden voor kwaliteit om tot een fundament voor toekomstbestendige kwaliteitsborging te komen. Als we als mbo vinden dat we vanuit eigenaarschap over de kwaliteit gaan, is het goed om met elkaar te duiden wat we onder kwaliteit verstaan. Inmiddels zijn een aantal bestuurs- docenten en studententafels georganiseerd. De opbrengst hiervan willen we graag met u delen en bespreken. Doel is om (uiteindelijk) met elkaar tot een set referentiewaarden voor kwaliteit te komen als fundament voor de verdere uitwerking van een toekomstbestendige kwaliteitsborging. 

U kunt zich hier aanmelden. Het programma volgt zo spoedig mogelijk. Mocht dit niet mogelijk zijn vanwege Covid-19 dan volgt een online programma. Houdt u de middag van 31 maart tussen 13.30 en 17.00 uur vrij? Wij zien u graag tegemoet.