Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

24 juli 2018

Opbrengst Docententafel juni 2018

Medio juni is er bij ROC Mondriaan een docententafel georganiseerd door het Kwaliteitsnetwerk. Onder begeleiding van Paula Willemse zijn docenten van verschillende instellingen met elkaar in gesprek gegaan. Gespreksonderwerpen betroffen onder meer het geven van feedback aan elkaar en effectief samenwerken. Onderstaande treft u de opbrengsten van het gesprek.

Een docententafel kenmerkt zich door de gemixte samenstelling van docenten van diverse scholen. De gesprekken voeren we vanuit het perspectief van het onderwijsteam en de docent daarbinnen. We denken dat door ervaringen te delen en te leren van elkaar over de grenzen van de instellingen heen, de gezamenlijke beweging naar verdere kwaliteitsverbetering in de onderwijspraktijk te stimuleren. 

Ook komend schooljaar worden er weer diverse bijeenkomsten georganiseerd. Houdt daarom deze website in de gaten.