Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

02 maart 2020

Onderwijskundig leiderschap versterken in onderwijsteams in het mbo: wat kun jij doen?

Wegens succesvolle eerdere edities wordt de workshop: Onderwijskundig leiderschap versterken in onderwijsteams in het mbo: wat kun jij doen? nogmaals aangeboden.

Een workshop voor docenten, onderwijsmanagers, leden CvB en ondersteunende diensten.

Het onderwijs staat voor de uitdaging om wendbaar, flexibel en kwalitatief in te spelen op het hoge tempo van de ontwikkelingen in werkvelden en beroepen. De onderwijsprofessionals in de onderwijsteams zijn daarvoor van cruciale betekenis. Om sterk beroepsonderwijs te verzorgen is onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams nodig. Maar een onderwijsteam kan dit niet alleen doen. In een publicatie van de Werkgroep Expertise van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET zijn handelingen en interventies uitgewerkt die bijdragen aan de versterking van het onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams vanuit de vier rollen in de organisatie: onderwijsteams, onderwijsmanagers, CvB en ondersteunende diensten.

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om de handelingen en interventies uit de publicatie te leren kennen. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling met collega’s om elkaar te adviseren, inspireren en suggesties te doen.

Deelnemers

De workshop is bedoeld voor de vier rollen waar de publicatie over gaat: docenten, onderwijsmanagers, leden CvB en adviseurs en medewerkers van de ondersteunende diensten (bijv. HR en kwaliteitszorg). Bent u geïnteresseerd in deelname aan de workshop, dan willen wij u vragen om minimaal één van uw collega’s uit een andere rol dan waar u zelf werkzaam in bent, mee naar de workshop te nemen. Het gezamenlijk volgen van de workshop zal helpen bij het daadwerkelijk toepassen van mogelijke handelingen en interventies in uw eigen praktijk.

Praktische informatie:

De workshop wordt op 2 data aangeboden:

  • 3 april 2020 te Zwolle | Zone.College, Koggelaan 7 8017 JN Zwolle
  • 2 of 9 april 2020 te Rotterdam | Nader te bepalen locatie en datum

Aanmelden? Neem contact met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl voor aanmelden en meer informatie.