Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

20 oktober 2020

Workshop Onderwijskundig leiderschap versterken in onderwijsteams in het mbo: wat kun jij doen?

Wegens succesvolle eerdere edities wordt de workshop: Onderwijskundig leiderschap versterken in onderwijsteams in het mbo: wat kun jij doen? nogmaals aangeboden. Deze keer online.

Een workshop voor docenten, onderwijsmanagers, leden CvB en ondersteunende diensten.

Het onderwijs staat voor de uitdaging om wendbaar, flexibel en kwalitatief in te spelen op het hoge tempo van de ontwikkelingen in werkvelden en beroepen. De onderwijsprofessionals in de onderwijsteams zijn daarvoor van cruciale betekenis. Om sterk beroepsonderwijs te verzorgen is onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams nodig. Maar een onderwijsteam kan dit niet alleen doen. In een publicatie van de Werkgroep Expertise van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET zijn handelingen en interventies uitgewerkt die bijdragen aan de versterking van het onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams vanuit de vier rollen in de organisatie: onderwijsteams, onderwijsmanagers, CvB en ondersteunende diensten.

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om de handelingen en interventies uit de publicatie te leren kennen. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling met collega’s om elkaar te adviseren, inspireren en suggesties te doen.

Praktische informatie:

De workshop wordt op 2 data online aangeboden:

  • 20 november 2020 van 13.30 tot 15.30
  • 24 november 2020 van 14.30 tot 16.30

Aanmelden via bijgaande link.