Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

04 maart 2019

Leernetwerkbijeenkomst

Het Kwaliteitsnetwerk mbo nodigt u graag uit om deel te nemen aan een leernetwerkbijeenkomst met als gespreksthema samenwerken aan een feedbackrijke cultuur. Wanneer we adequaat willen inspelen op onze veranderende omgeving of willen innoveren, is goed samenwerken de sleutel tot succes. En om goed samen te werken is Feedback essentieel.
In het verlengde van de jaarlijkse conferentie willen we daarom graag met u en collega’s in gesprek over samenwerken en wat dit betekent in de praktijk van alledag. Samen met Els van Osch en Anna de Rijk (Zin in Onderwijs) gaan we aan de slag met vragen als “Waar loop je tegen aan? Wat zijn succesfactoren? Of wat kunnen we leren van elkaar?" Hoe komt het toch dat het aanspreken van elkaar en goed samenwerken in de praktijk moeilijk is.

Het leernetwerkgesprek kenmerkt zich door de gemixte samenstelling van de deelnemers. Aan tafel zitten van meerdere mbo instellingen gesprekspartners vanuit verschillende rollen binnen de instelling. Het gaat om docenten, teamleiders, (staf)diensten, managers en afhankelijk van het thema studenten en/of andere betrokkenen. Telkens voeren we het gesprek vanuit het perspectief van het onderwijsteam en de docent daarbinnen. We denken dat door ervaringen te delen en te leren van elkaar over de grenzen van de instellingen heen, de gezamenlijke beweging naar verdere kwaliteitsverbetering in de onderwijspraktijk te stimuleren. Vandaar het verzoek om bij aanmelding met in ieder geval twee collega’s met een andere functie te komen.

Leernetwerkbijeenkomsten organiseren we vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo om te leren van elkaar en zo ‘in de klas’ tot beter onderwijs te komen. We nemen thema’s bij de hoorns die de instellingen van het netwerk zelf benoemen. Dit keer praten we dus over samenwerken. Dinsdag 9 april 2019 organiseren we een bijeenkomst bij Bar Beton op Utrecht CS van 15.300 tot 17.30 uur. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden door het sturen van een mailbericht naar info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl o.v.v. leernetwerkbijeenkomst.

Wij zien u graag tegemoet op 9 april aanstaande.