Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

07 mei 2021

Wees er snel bij! Leergang Lerend veranderen voor directeuren nog enkele plaatsen vrij!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang die dit najaar start! De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In het najaar van 2021 start een volgende editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Voor wie is deze leergang Lerend veranderen in het MBO?

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het programma wordt aangeboden in een leergang voor directeuren en opleidingsmanagersen en andere leidinggevenden in het mbo.

Wat levert Lerend veranderen u op?

 • Inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
 • Werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspel tussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
 • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
 • Interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.)
 • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
 • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
 • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.

Afhankelijk van rol en functie van de deelnemer krijgen deze leerdoelen in het programma andere accenten en een specifieke invulling.

Studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie 

Voor het  complete studieprogramma en aanvullende informatie over de leergang Lerend veranderen voor directeuren / opleidingsmanagers verwijzen wij u naar bijgaande brochure. 

Kostenspecificatie Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

De kosten voor de leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers bedragen € 3.650,- per deelnemer op basis van 12 tot 15  deelnemers. Hierbij vermelden wij dat: 

 • Het Kwaliteitsnetwerk mbo hiervan maximaal € 2.000,- per deelnemer vergoedt uitgaande van maximaal 2 deelnemers per instelling. Meerdere aanmeldingen zijn mogelijk waarbij een aangepaste cofinancieringsregeling vanuit het netwerk geldt.
 • De eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij minder dan 15 deelnemers gaat de eigen bijdrage naar rato omhoog.

Informatie / aanmelden

Voor nadere informatie over de trainingen kunt u contact opnemen met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Direct aanmelden? Klik hier.

Geplande uitvoeringsdata:

 • Start: 6 oktober 2021 | 09.30-17u
 • Seminar 1: 24 november 2021 | 09.30-17u
 • Seminar 2: 26 januari 2022 | 9.30-17u
 • Masterclass 1 23 maart 2022 | 14.00 - 17.00u
 • Seminar 3: 11 mei 2022 | 09.30-17u
 • Masterclass 2: 22 juni 2022 | 14.00-17u. 

Leergroepbijeenkomsten: 2 november 2021 | 13.00-17u / 23 maart 2022 09.30-12u / 22 juni 2022 09.30-12u