Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

29 oktober 2019

Leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" weer van start in 2020

De in samenwerking met Sioo ontwikkelde leergang "Lerend veranderen: werken aan kwaliteit in het mbo" gaat weer van start! In maart 2020 begint de 3e editie van de leergang voor directeuren en opleidingsmanagers. Het programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en managers in mbo-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeter acties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Voor wie is deze leergang Lerend veranderen in het MBO?

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het programma wordt aangeboden in een leergang voor directeuren en opleidingsmanagersen en andere leidinggevenden in het mbo.

Wat levert Lerend veranderen u op?

 • Inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
 • Werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspel tussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
 • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
 • Interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.)
 • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
 • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
 • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.

Afhankelijk van rol en functie van de deelnemer krijgen deze leerdoelen in het programma andere accenten en een specifieke invulling.

Studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie 

Voor het studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie over zowel de leergang Lerend veranderen voor directeuren / opleidingsmanagers verwijzen wij u naar bijgaande brochure. 

Kostenspecificatie Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

De kosten voor de leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers bedragen € 3.650,- per deelnemer op basis van 15 tot 20 deelnemers. Hierbij vermelden wij dat: 

 • Het Kwaliteitsnetwerk mbo hiervan maximaal € 2.000,- per deelnemer vergoedt uitgaande van maximaal 2 deelnemers per instelling. Meerdere aanmeldingen zijn mogelijk voor eigen rekening (en dus zonder vergoedingsregeling van het netwerk).
 • De eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij minder dan 15 deelnemers gaat de eigen bijdrage naar rato omhoog.
 • Bij een leergang op incompany-basis bij één of meerdere MBO-instellingen vergoedt het Kwaliteitsnetwerk € 2.000,- per instelling.

Informatie / aanmelden

Voor nadere informatie over de trainingen kunt u contact opnemen met Peter Paul Kerpel, zakelijk directeur en programmamanager Sioo (kerpel@sioo.nl / 06 - 284 10 891). Aanmelden is mogelijk via Nicole Christiaans van het Kwaliteitsnetwerk mbo (info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl / 0628375669)

Geplande uitvoeringsdata:

 • Startdag: Woensdag 11 maart 2020 (09.00 – 17.00 uur)
 • Seminar 1: Woensdag 13 mei 2020 (09.00 – 17.00 uur)
 • Masterclass 1: Woensdag 24 juni 2020 (13.00 – 16.00 uur)
 • Seminar 2, seminar 3 en masterclass 2 (de slotbijeenkomst) data worden zsm bekend gemaakt en worden gepland in de maanden september t/m november 2020