Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

08 maart 2021

Kwaliteitsnetwerk mbo start thematische peer review HR

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan deelgenomen. Het doel van een peer review is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog. Naast het faciliteren van peer reviews op opleidingsniveau gaat het netwerk ook aan de slag met meer thematische peer reviews.

Het Kwaliteitsnetwerk mbo start dit najaar met een thematische peer review op het gebied van Human Resources (HR). Ook op dit terrein kunnen instellingen van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Platform-HR van de MBO Raad. Er zijn inmiddels zeven enthousiaste instellingen die deelnemen. De exacte aanpak en uitvoering van de peer review wordt in samenspraak met deze instellingen bepaald. Mocht u als instelling nog niet aangehaakt zijn maar wel interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Uiteraard staan wij ook open voor andere actuele thema’s waarbij een peer review van toegevoegde waarde kan zijn voor uw instelling.

Aanmelden kan via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin van Wijnen, zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 2533 2748.