Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

01 september 2019

'Kwaliteit in Kleur'

Tijdens de nationale opening van het mbo schooljaar wordt 'Kwaliteit in Kleur' (KiK) aangeboden aan de minister van onderwijs, mevrouw Ingrid van Engelshoven. De publicatie die in opdracht van het Kwaliteitsnetwerk mbo is opgesteld, schetst de kwaliteitsthema’s waar we binnen het mbo mee aan de slag zijn. Het geeft zicht op de stand van zaken als het gaat om kwaliteitsontwikkeling, het leren van elkaar en de bijhorende kwaliteitscultuur. Met de blik op de toekomst kijkt ‘Kwaliteit in Kleur’ ook naar de vraagstukken die op ons afkomen.

Dit levert iedere mbo-instelling en de instellingen gezamenlijk bouwstenen op voor de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Het Kwaliteitsnetwerk mbo benut deze bouwstenen bij de vormgeving van het werkprogramma voor de komende jaren. 

De publicatie geeft stof tot nadenken en stimuleert het leren van elkaar. Het is een schets van ontwikkelingen waar het mbo voor staat, gekoppeld aan opbrengsten van activiteiten van het Kwaliteitsnetwerk mbo, aangevuld met bouwstenen voor de toekomst. Wat ons betreft is ‘Kwaliteit in Kleur’ een uitnodiging om met elkaar het gesprek aan te gaan over de inkleuring van de onderwijskwaliteit.

Onlangs is KiK aan alle aangesloten instellingen verstuurd. Mocht u extra exemplaren willen ontvangen, neem dan contact op met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Zolang de voorraad strekt is (beperkte) nalevering mogelijk. Vanaf 9 september is 'Kwaliteit in Kleur' te downloaden van onze website.