Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

17 januari 2020

Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?

Bent u benieuwd naar wat onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams is? En hoe dit vanuit de vier rollen van onderwijsteam, opleidingsmanager, bestuur en ondersteunende staf in een mbo-school versterkt kan worden? Bekijk dan de nieuwste publicatie van de werkgroep expertise van het kwaliteitsnetwerk mbo[1] en het NCP EQAVET[2]. In dit artikel leest u inzichten van gebruikers die met de publicatie aan de slag gingen in een workshop.

Antwoord geven op complexe ontwikkelingen

Minder jonge studenten, meer lerende volwassen. Printers die 3D voorwerpen kunnen printen. Robots die veel meer massawerk kunnen verzetten dan mensen. Overal en altijd online zijn. Onderwijsteams hebben te maken met complexe veranderingen in het werkveld en in de samenleving. Om daar een antwoord op te hebben, is onderwijskundig leiderschap van teams nodig, oftewel een antwoord dat gebaseerd is op professionele overwegingen en maatstaven. Wat kun jij doen om het onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams te versterken?

Versterken onderwijskundig leiderschap vanuit 4 rollen

Op basis van 10 inzichten over versterken van kwaliteitscultuur (uit de publicatie: ‘Versterken van kwaliteitscultuur in onderwijsteams: hoe doe je dat?’) zijn interventies en handelingen uitgewerkt voor de 4 rollen: onderwijsteams, opleidingsmanager, bestuur en ondersteunende staf om het onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams te versterken. De publicatie is een handreiking en biedt concrete woorden om in gesprek te gaan en voorbeelden om het onderwijskundig leiderschap vanuit de 4 rollen te versterken. Dit alles is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie.

Waardevol gesprek

In de workshops, waarin de verschillende rollen bij elkaar kwamen, blijkt telkens weer hoe waardevol de publicatie is en het gesprek dat deze op gang brengt. ‘Zo’n gesprek zouden we veel vaker moeten voren’, aldus een docent die deelnam. Een opleidingsmanager vertelt: ‘Deze nieuwe publicatie is een uitermate goede handreiking om het gesprek over onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams aan te gaan.’ Een kwaliteitsadviseur licht toe: ‘Het kijken vanuit verschillende perspectieven geeft veel inzicht, je hebt elkaar nodig’. Geïnspireerd door de workshop gaan deelnemers het gesprek o.b.v. de publicatie organiseren in hun eigen instelling om zo ook o.a. hun directeuren en College van Bestuur met de publicatie kennis te laten maken. ‘Zo’n gesprek voeren met elkaar voeren vraagt wel om bepaalde condities en vaardigheden. Zo moet er vertrouwen zijn naar elkaar en moeten deelnemers aan het gesprek goed kunnen luisteren. Het stellen van goede vragen is nog niet zo makkelijk’, aldus een kwaliteitszorgadviseur.

 

De deelnemers gaven nog enkele tips om de inzichten uit de publicatie in de praktijk te brengen: Leg de inzichten bijv. in de teamkamer en bespreek ze, vraag een collega wat hij/zij leuk vindt aan zijn werk, geef zelf het goede voorbeeld, maak betrokkenheid bestuurder/directeur zichtbaar, reflecteer, maar dan ook gericht op de toekomst. Benieuwd naar de publicatie en wat jij kunt doen, klik dan hier.

Voor vragen: Ingrid van der Pluym (info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl , 0619419783), Marloes van Bussel (mbussel@cinop.nl, 0610882969).

 

Auteurs: Marloes van Bussel, NCP EQAVET en Ingrid van der Pluym, Kwaliteitsnetwerk mbo

 


[1] Voor de publicaties van de werkgroep, zie https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/werkgroep-expertise/

[2] Het NCP EQAVET is het nationaal coördinatiepunt EQAVET. EQAVET is een Europees raamwerk voor kwaliteitsborging. Het NCP EQAVET is in Nederland is de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. Kijk voor handreikingen en artikel op www.eqavet.nl.