Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

04 september 2020

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo zoekt versterking

Door het komende vertrek van Dick van Meeuwen is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk bestaat uit 7 bestuursleden welke zijn belast met het besturen van de stichting. Het bestuur komt vijf keer per jaar samen voor de bestuursvergadering en zal daarnaast per toerbeurt bijeenkomsten bijwonen als de RVA, bestuurstafels, themabijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie. Bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die eenmaal verlengd kan worden.

Het Kwaliteitsnetwerk hanteert twee criteria voor wat betreft de samenstelling van het bestuur, te weten:

1)     Een juiste afspiegeling van aangesloten ROC’s, AOC’s en Vakinstellingen

2)     Regionale spreiding

 

Belangstellenden kunnen voor 28 september 2020 hun interesse kenbaar maken bij info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo,

 

Peter van Mulkom

Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo