Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

04 februari 2019

Docententafel: "Je scherp houden door elkaar aan te spreken"

Het Kwaliteitsnetwerk mbo nodigt u graag uit om deel te nemen aan een docententafel met als gespreksthema: “Je scherp houden door elkaar aan te spreken”. Hoe kan ik als docent hier aan bijdragen? Dit thema is als rode draad opgehaald in oriënterende gesprekken met deelnemende instellingen en tijdens onze jaarlijkse conferentie die onlangs gehouden is in de Apenheul.

Uit de opbrengsten van de conferentie is naar voren gekomen dat met name het aanspreken van elkaar nog een lastige is. Welk gedrag draagt bij aan goed onderwijs? Welke dillema’s zien we hierbij? En belangrijker nog wat kunnen we zelf doen om het leren van elkaar te stimuleren? In het verlengde hiervan willen we graag met u en collega’s in gesprek over wat dit betekent in de praktijk van alledag. Samen gaan we aan de slag met vragen als “Waar loop je tegen aan? Wat zijn succesfactoren? Of wat kunnen we leren van elkaar?"

Docententafels organiseren we vanuit het Kwaliteitsnetwerk mbo om te leren van elkaar en zo ‘in de klas’ tot beter onderwijs te komen. We nemen thema’s bij de hoorns die de instellingen van het netwerk zelf benoemen. Dit keer praten we dus over (docenten) gedrag dat bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs. 

De docententafel vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019 van 16.00 tot 18.00 uur. U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden door het sturen van een emailbericht aan: Merel Hendriks (merel.hendriks@welkon.nl). 

Wij zien u graag tegemoet op 26 maart (HNK Utrecht CS). De volgende docententafel alvast noteren? Deze wordt georganiseerd op 6 juni a.s. 

Doelgroep docenten. Wanneer u meent dat een collega mogelijk interesse kan hebben in deze bijeenkomst verzoeken wij u om de oproep door te sturen. Wij willen graag het gesprek aan gaan met docenten van verschillende mbo instellingen.