Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

10 juli 2020

Bestuurstafel special: ‘Aan het roer voor de kwaliteitsborging van morgen’

In deze bestuurstafel gaan we met elkaar in gesprek over wat u als bestuurder ziet als uw opdracht. Zijn kenmerken van kwaliteit te duiden en wat willen we zien in de praktijk? Wanneer heeft u als bestuurder vertrouwen in de kwaliteit die door onderwijsteams geboden wordt?

De uitdaging voor mbo-instellingen,- en de onderwijsteams daarbinnen,- is om dynamiek actueel onderwijs van hoge kwaliteit te aan te bieden. Dit vraagt een meer nadrukkelijk eigenaarschap van mbo-instellingen over het onderwijs en over de onderwijskwaliteit.

Dit beeld vormde de rode draad in een ronde langs mbo instellingen die de Mbo Raad samen met het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft gemaakt. Deze rode draad zien we ook terug in het rapport ‘Kwaliteit in Kleur’ en wordt ook herkend bij de onderwijsinspectie en OCW. Kortom, er is een collectief beeld dat het mbo zich moet (leren) verhouden tot ingrijpende sociaaleconomische veranderingen, waarvan de snelheid en de richting onduidelijk zijn. COVID19 heeft dit beeld nog eens versterkt.

De ronde is gemaakt om als sector tot een voorstel voor toekomstbestendige kwaliteitsborging te komen. De minister heeft de sector hiertoe immers uitgenodigd. Het voorstel van de sector biedt OCW de ruimte om (toezicht)kaders hierop af te stemmen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een set van referentiewaarden voor kwaliteit. Als we als mbo vinden dat we vanuit eigenaarschap over de kwaliteit gaan, is het goed om met elkaar te duiden wat we onder kwaliteit verstaan. Graag nodigt het Kwaliteitsnetwerk mbo bstuurders van mbo instellingen uit om deel te nemen aan een van deze bestuurstafel. Doel is om (uiteindelijk) met elkaar tot een set referentiewaarden voor kwaliteit te komen als fundament voor de verdere uitwerking van een toekomstbestendige kwaliteitsborging.

Optie 1

Optie 2

Dinsdag 22 september 2020

Dinsdag 29 september 2020

15:00 – 17:00 uur

15.00-17.00 uur

HNK Ede, Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede

Online via Teams

 Aanmelden?  Neem contact op met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl 

De opbrengsten van deze bestuurstafels vormen input voor de dialoog om te komen tot referentiewaarden voor kwaliteit. De coalitie “Referentiewaarden voor kwaliteit” brengt de opbrengsten bij elkaar en werkt toe naar een eerste concept set van referentiewaarden begin 2021. Gedachte is dat met de set vervolgens ‘geoefend’ kan worden om tot verder ontwikkeling te komen. Het perspectief is dat deze set een bouwsteen wordt van een nieuwe wijze en inrichting van kwaliteitsborging. Dit kan van betekenis worden voor de inrichting van het onderzoekkader van de inspectie vanaf 2025.

Ter voorbereiding van de bestuurstafel ontvangt men nadere achtergrondinformatie over het thema ter ondersteuning van het gesprek.