Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

23 november 2020

Inschrijven voor de Basis auditorentraining kan weer!

In samenwerking met MBO Academie heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo een tweedaags programma ontwikkeld dat speciaal is gericht op het uitvoeren van interne audits. U gaat stapsgewijs aan de slag. Naast het krijgen van kennis van auditstijlen en -modellen, wordt u op de hoogte gebracht van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader.

Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de instelling kunnen uitvoeren. Deze audits gaan uit van het inspectiekader voor het MBO.

Aan het eind van de basis auditorentraining hebben de deelnemers:

  1. kennis genomen van algemene auditbegrippen zoals PDCA cyclus en kunnen zij de taken en verantwoordelijkheden van een basis auditor omschrijven;
  2. kennis van de verschillende stijlen van audits en audit modellen;
  3. begrip van de verschillende fases waaruit een audit bestaat en kunnen zij omschrijven wat er per fase nodig is om deze succesvol uit te kunnen voeren;
  4. zijn zij op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader en hebben kennis genomen van het kwaliteitsnetwerkkader;
  5. kunnen zij een interne teamaudit plannen, ondersteunen (organiseren) en opvolgen (follow up zichtbaar maken, doorsturen)
  6. beschikken de deelnemers over de juiste lees- en gespreksvaardigheden om gedurende de verschillende fases van de interne audit het inspectiekader adequaat te kunnen hanteren;
  7. zijn de deelnemers in staat om de uitkomsten van de interne audit, gebruikmakend van de juiste communicatietechnieken, in een adviesgesprek over te brengen aan collega’s;
  8. beschikken de deelnemers over de juiste schrijfvaardigheden om een herkenbare en bruikbare rapportage op te zetten.

De opbouw

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoering van een interne audit. Van voorbereiding tot uitvoering van een audit. Maar ook het schrijven en de reflectie op de (eerste) auditervaring komt aan bod in de training. Tijdens de training zal een gastspreker een inspirerende bijdrage verzorgen. Trainingsdata: 10 maart en 1 april 2021.

U kunt zich hier inschrijven.