Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Nieuws

Uitwerking en positionering referentiewaardenmodel

MBO aan het roer: op weg naar een nieuwe system Als sector zijn we aan zet om toe te werken naar een eigen systematiek van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging vanaf 2025. De MBO Raad heeft daarom het Kwaliteitsnetwerk mbo gevraagd tot een voorstel te komen voor zo’n nieuwe systematiek. Als netwerk mikken we op een systematiek die past bij een wendbaar mbo, die vanuit eigenaarschap stimulans geeft aan het voortdurend versterken van de onderwijskwaliteit en zodanig vertrouwen biedt aan de overheid dat de onderwijsinspectie meer op afstand kan komen te staan. Zowel OCW en de onderwijsinspectie ondersteunen deze ontwikkeling.

Lees verder
 Uitwerking en positionering referentiewaardenmodel

Spel '10 inzichten x vier rollen'

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams versterken en werken aan onderwijskwaliteit? Speel dan nu het digitale spel ‘10 inzichten x vier rollen’. Dit spel helpt onderwijsteams om met mensen buiten het team, zoals (onderwijs)managers en ondersteunende staf doelgericht te reflecteren op hoe zij regie voeren over hun werkzaamheden binnen het speelveld van het team. Het doel van het spel is om het gesprek over kwaliteit in onderwijsteams in beweging te krijgen.

Lees verder
Spel '10 inzichten x vier rollen'

'Kwaliteit onder de loep'

Onderstaande treft u de publicatie ‘Kwaliteit onder de loep’. Deze is voortgekomen uit het bespreken en valideren van rapporten van instellingsdialogen door de Validatiecommissie van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Lees verder
'Kwaliteit onder de loep'

Leergang Lerend veranderen in het MBO

Het Kwaliteitsnetwerk mbo en Sioo hebben vijf jaar geleden de handen ineengeslagen. Het heeft geresulteerd in twee soorten leergangen: een voor bestuurders én een voor opleidingsmanagers & directeuren. Ook dit jaar starten er weer edities die - vanuit de praktijk van alledag - willen bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van onderwijskwaliteit.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen in het MBO

Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

In november van dit jaar start een tweede groep met de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor bestuurders in het mbo. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders in mbo instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Lees verder
Leergang Lerend veranderen voor bestuurders in het mbo

Toelichting op model referentiewaarden

Op 31 maart vond de miniconferentie Referentiewaarden plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Wim van de Pol heeft een panel bestaande uit Jerôme Smits (OCW), Mare Riemersma (KNW), John van de Vegt (MBO Raad), Henny Morshuis (KNW) en Marc van Kempen (IvhO) het gesprek gevoerd over de kwaliteitsborging van de sector in 2025.

Lees verder
Toelichting op model referentiewaarden

Kwaliteitsnetwerk mbo start thematische peer review HR

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan deelgenomen. Het doel van een peer review is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog. Naast het faciliteren van peer reviews op opleidingsniveau gaat het netwerk ook aan de slag met meer thematische peer reviews.

Lees verder
Kwaliteitsnetwerk mbo start thematische peer review HR

Ik ga voor de verbinding!

Mijn naam is Myranda van der Leeden. Alweer ruim 20 jaar werkzaam op het Hoornbeeck College. Persoonlijk vind ik het prachtig om bij een mbo-school te werken en zo van betekenis te kunnen zijn in het leven van jongeren. Aanvankelijk als docent, lid examencommissie en kwaliteitsmedewerker. Al vrij snel als beleidsadviseur kwaliteitszorg. Dus eerst rechtstreeks en nu meer indirect.

Lees verder
Ik ga voor de verbinding!

Inschrijven voor de Basis auditorentraining kan weer!

In samenwerking met MBO Academie heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo een tweedaags programma ontwikkeld dat speciaal is gericht op het uitvoeren van interne audits. U gaat stapsgewijs aan de slag. Naast het krijgen van kennis van auditstijlen en -modellen, wordt u op de hoogte gebracht van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader.

Lees verder
Inschrijven voor de Basis auditorentraining kan weer!

RvA / Masterclass 24 november 2020

Het netwerk heeft ondanks de coronacrisis zeker niet stilgezeten en dat willen we graag met je delen in de komende online Raad van Aangeslotenen (24 november van 10-12 uur). Naast een toelichting op de uitgevoerde activiteiten en begroting 2021 volgt een (online) masterclass: “Werkende elementen van netwerken”.

Lees verder
RvA / Masterclass 24 november 2020

De instellingsdialoog en het eigenaarschap van de instelling

Op 17 november aanstaande van 13.30 - 16.00 uur organiseert het netwerk voor het derde achtereenvolgende jaar een themamiddag over de instellingsdialoog, voorheen beter bekend als de instellingsaudit. Gezien de COVID-19 ontwikkelingen hebben wij besloten om deze bijeenkomst online te laten plaatsvinden.

Lees verder
De instellingsdialoog en het eigenaarschap van de instelling

Bestuurstafel special: ‘Aan het roer voor de kwaliteitsborging van morgen’

Wegens de grote belangstelling voor de eerder georganiseerde bestuurstafel over dit thema, hebben wij een volgende op de rol staan. In deze bestuurstafel gaan we met elkaar in gesprek over wat u als bestuurder ziet als uw opdracht. Zijn kenmerken van kwaliteit te duiden en wat willen we zien in de praktijk? Wanneer heeft u als bestuurder vertrouwen in de kwaliteit die door onderwijsteams geboden wordt? Wilt u meepraten? Er zijn nog enkele plekken vrij.

Lees verder
Bestuurstafel special: ‘Aan het roer voor de kwaliteitsborging van morgen’

Terugkijken van de masterclass: Besturen in en na Corona

Op donderdag 1 oktober heeft hoogleraar Bestuurskunde Paul 't Hart een online masterclass verzorgd voor bestuurders. Paul is ingegaan op het veranderende karakter van de 'Corona crisis'. De onmogelijkheden van het besturen tijdens crisis, maar ook de kansen die dit kan bieden zijn aan bod gekomen. De link om de masterclass terug te kijken via dit nieuwsitem kan tot november 2020. De masterclass wordt ook op de galerij van de website geplaatst.

Lees verder
Terugkijken van de masterclass: Besturen in en na Corona

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs: MBO2030

Het Kwaliteitsnetwerk maakt je graag attent op de mogelijkheid om deel te nemen aan onderstaande MOOC (Massive Open Online Course) In een co-creatie proces met 150 friskijkers, dwarsdenkers en gewoondoeners afkomstig uit alle belanghebbende partijen bij het beroepsonderwijs is eind 2019 een strategische visie ontwikkeld op het beroepsonderwijs. Dit gebeurde vanuit het perspectief van: - Drastisch gedaalde studentenaantallen in 2030 en - Flexibilisering van het onderwijs met als doel een arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte van elk individu in 2030.

Lees verder
Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs: MBO2030

Vacature: Bureaumedewerker Bedrijfsvoering Kwaliteitsnetwerk mbo

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is op zoek naar een bureaumedewerker die de bedrijfsvoeringsprocessen van het netwerk coördineert. In deze functie ben je de spin in het web van het netwerk. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat proactief aan de slag. De functie bestaat vooral uit een organiserend en coördinerend (verbindend) takenpakket. Je plant fysieke en online (coalitie)bijeenkomsten en verzorgt het uitnodigen en de registratie van de deelnemers. Je hebt regelmatig contact met bestuurs-, bureau- en coalitieleden, aangesloten instellingen en externe instanties (o.a. Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, MBO Raad). Verder ben je (mede)verantwoordelijk voor de financiële- en contractadministratie. Omdat je een goed beeld hebt van alle lopende activiteiten signaleer je bijtijds zodat de interne PDCA-cyclus door het bureau uitgevoerd wordt. Tot slot beheer je de agenda van de voorzitter van het kwaliteitsnetwerk en voer je enkele secretariële werkzaamheden uit.

Lees verder
Vacature: Bureaumedewerker Bedrijfsvoering Kwaliteitsnetwerk mbo

Peer Review Stappenplan

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan meegewerkt. Het doel is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Daarnaast brengt de Peer Review een professionele dialoog op gang. Op basis van de eerdere ervaringen is het Peer Review Stappenplan ontwikkeld.

Lees verder
Peer Review Stappenplan

Wij zoeken een: Secretaris dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Vacature voor: Secretaris dialoogteam Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor een instellingsdialoog bij de aangesloten mbo-onderwijsinstellingen, het Dialoogmodel. Een waardevol handvat voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen, bereid is te reflecteren en de dialoog met derden vooral als een kans ziet om het reflectieve en ontwikkelingsgerichte gesprek over ambities en doelstellingen aan te gaan. De uitvoering hiervan wordt gedaan door een dialoogteam dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee leden. De samenstelling van het dialoogteam bestaat uit externe experts en 2 functionarissen werkzaam binnen een mbo instelling (een bestuurder en medewerker van een aangesloten instelling). Voor de uitvoering van deze dialoogsessies zijn wij op zoek naar een secretaris voor een dialoogteam.

Lees verder
Wij zoeken een: Secretaris dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Werkbijeenkomst: coalitie in oprichting

In navolging op het eerder georganiseerde webinar gaan we een stap verder met de coalitievorming. We hebben toen gesproken over (actuele) thema’s die als urgent beschouwd worden en waar de deelnemers aan het webinar in kleiner verband, in coalities, verdiepend mee aan de slag willen gaan. De onderwerpen hebben we gerubriceerd in 4 groepen. Hiermee is een 1e stap naar coalitievorming gezet.

Lees verder
Werkbijeenkomst: coalitie in oprichting

Van Instellingsaudit naar Instellingsdialoog

Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft de richting van Waarderen en Leren ingezet en dat willen we ook tot uitdrukking laten komen in de activiteiten, die tot het hart van het netwerk behoren. Vandaar dat we de naam van de instellingsaudit aanpassen naar Instellingsdialoog.

Lees verder
Van Instellingsaudit naar Instellingsdialoog

Na de zomer: Verdiepende Ambassadeursbijeenkomst

Voor de ambassadeurs van het netwerk organiseren we in navolging op het webinar van 19/5 een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van elkaar beter leren kennen, in gesprek gaan over beelden, wensen, verwachtingen en behoeften als ambassadeur. In mei hebben we in het webinar al even stilgestaan bij de koers van het Kwaliteitsnetwerk mbo, de rol van de ambassadeur en hebben we met elkaar thema’s geïnventariseerd waar we ons het komende jaar op willen gaan richten. Zo is de basis gelegd voor de vorming van coalities, met onze ambassadeurs en andere geïnteresseerden uit onze instellingen.

Lees verder
Na de zomer: Verdiepende Ambassadeursbijeenkomst

Vacature: Voorzitter dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Het Dialoogmodel Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor een instellingsaudit volgens het Dialoogmodel bij de aangesloten mbo-onderwijsinstellingen. Een waardevol handvat voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen, bereid is te reflecteren en de dialoog met derden vooral als een kans ziet om het reflectieve en ontwikkelingsgerichte gesprek over ambities en doelstellingen aan te gaan. De uitvoering hiervan wordt gedaan door een dialoogteam dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee leden. De samenstelling van het dialoogteam bestaat uit externe experts en 2 functionarissen werkzaam binnen een mbo instelling (een bestuurder en medewerker van een aangesloten instelling). Voor de uitvoering van deze dialoogsessies zijn wij op zoek naar een voorzitter van een dialoogteam.

Lees verder
Vacature: Voorzitter dialoogteam Kwaliteitsnetwerk mbo

Bijeenkomst Referentiewaarden voor kwaliteit

In navolging op het Webinar dat op 19 mei heeft plaatsgevonden gaan we een start maken met de coalitie Referentwaarden voor kwaliteit. Op donderdag 18 juni 2020 van 09.30-11.30 uur gaan we onder leiding van de coalitieleider Henny Morshuis in gesprek over de manier hoe we de coalities kunnen vormgeven? Welke (sub)thema’s aan de orde dienen te komen? Hoe het proces er uit komt te zien? En vooral welke rol een ieder hierin kan betekenen?

Lees verder
Bijeenkomst Referentiewaarden voor kwaliteit

Vacature: Bureaumedewerker Kwaliteit & Onderwijs

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is per september 2020 op zoek naar versterking van het bureau. Als bureaumedewerker werk je op een centrale positie binnen het Kwaliteitsnetwerk mbo. Je ondersteunt het bestuur en maakt als collega deel uit van het bureau van het netwerk, dat bestaat uit 6 personen. De werkzaamheden voer je over het algemeen op je eigen werkplek uit. Wel vindt er regelmatig bureauoverleg plaats om de werkzaamheden af te stemmen. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat pro actief aan de slag. Jouw portefeuille betreft werkzaamheden in de richting van ‘kwaliteitsborging in het mbo.’

Lees verder
Vacature: Bureaumedewerker Kwaliteit & Onderwijs

'Team aan zet' bij Noorderpoort

Om snel en slagvaardig in te spelen op veranderingen binnen en buiten het onderwijs, kiest Noorderpoort voor ‘Team aan Zet’. Hierbij krijgen teams de vrijheid om zelf en op hun eigen manier goed onderwijs te realiseren. Een van de teams die met deze sturingsfilosofie aan de slag zijn gegaan is het team van de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3/Verzorgende-IG van Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn. In deze long read vertellen teamleden Judith, Jacolien, Dorien, Jasper, Mea, Ingrid, teammanager Joke en directeur Henriette wat Team aan Zet voor hen betekent.

Lees verder
'Team aan zet' bij Noorderpoort

Bestuurstafels mei 2020

De bestuurstafels die gepland stonden op 19 en 20 mei a.s. komen te vervallen. Wel wordt er gewerkt aan een alternatief programma. Volgende week ontvangt u een uitnodiging met aanvullende informatie.

Lees verder
Bestuurstafels mei 2020

Webinar: In coalities aan de slag!

Uitnodiging voor (voormalig) werkgroep-leden en ambassadeurs van het Kwaliteitsnetwerk mbo en platformleden van het Platform Kwaliteit van de MBO Raad. Graag nodigt het Kwaliteitsnetwerk mbo je uit op dinsdag 19 mei a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur voor een Webinar: “In coalities aan de slag!”

Lees verder
Webinar: In coalities aan de slag!

Hybride leren ontleed

Nieuwsgierig naar hybride onderwijs in de praktijk? In bijgevoegd document worden ervaringen gedeeld in woord en beeld over het hybride onderwijs van House of Hospitality van ROC van Amsterdam.

Lees verder
Hybride leren ontleed

Een digitale Ambassadeursbijeenkomst is in de maak.

De startbijeenkomst voor de Ambassadeurs van het Kwaliteitsnetwerk mbo is logischer wijze komen te vervallen. Echter, we zitten in de tussentijd niet stil en zijn druk doende om elkaar binnenkort op digitale wijze te kunnen ontmoeten. Hiervoor ontvangen de Ambassadeurs zeer binnenkort een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid.

Lees verder
Een digitale Ambassadeursbijeenkomst is in de maak.

Bestuurstafel: “Kwaliteit van morgen, wat doet er toe? Op weg naar referenties voor kwaliteit”

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert enkele keren per jaar bestuurstafels rond thema’s die spelen op het gebied van versterking van de onderwijskwaliteit. Bestuurders voeren een open gesprek met elkaar over dilemma’s, keuzes en ervaringen. De bestuurstafels zijn exclusief voor de bestuurders van de aangesloten instellingen waarbij opbrengsten, in afstemming met de bestuurders aan tafel, breder gedeeld worden.

Lees verder
Bestuurstafel: “Kwaliteit van morgen, wat doet er toe? Op weg naar referenties voor kwaliteit”

Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?

Bent u benieuwd naar wat onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams is? En hoe dit vanuit de vier rollen van onderwijsteam, opleidingsmanager, bestuur en ondersteunende staf in een mbo-school versterkt kan worden? Bekijk dan de nieuwste publicatie van de werkgroep expertise van het kwaliteitsnetwerk mbo[1] en het NCP EQAVET[2]. In dit artikel leest u inzichten van gebruikers die met de publicatie aan de slag gingen in een workshop.

Lees verder
Hoe versterk jij onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams?

Is het al even geleden dat u heeft deelgenomen aan de training Dialoogmodel?

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het kader dat als werknaam ‘Dialoogmodel’ heeft. Het is een doorontwikkeling van onze instellingsaudit waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. De nieuwe manier van kijken en de nieuwe perspectieven vraagt een andere manier van auditen, het vraagt andere competenties van de auditor. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een auditor uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in de auditcommissie te laten plaatsnemen. Is het alweer even geleden dat u heeft deelgenomen aan de training? Maak dan gebruik van de mogelijkheid van een opfriscursus.

Lees verder
Is het al even geleden dat u heeft deelgenomen aan de training Dialoogmodel?

Terugblik op de conferentie 'Trossen Los'

Op donderdag 3 oktober vond de jaarconferentie plaats van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Aan boord van de ss Rotterdam en in watertaxi’s koersend over de Maas gingen docenten, opleidingsmanagers, bestuurders en studenten met elkaar aan de slag.

Lees verder
Terugblik op de conferentie 'Trossen Los'

KiK goed ontvangen door de minister van Onderwijs en Onderwijsinspectie

Voorafgaand aan de opening van het mbo schooljaar 2019/2020 is de publicatie 'Kwaliteit in Kleur' (KiK) aangeboden aan de minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. In dezelfde week vond tevens een gesprek plaats bij de Onderwijsinspectie met de directeur Toezicht mbo Esther Deursen en de Inspecteur generaal Monique Vogelzang. Ook zei hebben 'Kwaliteit in Kleur' enthousiast in ontvangst genomen.

Lees verder
KiK goed ontvangen door de minister van Onderwijs en Onderwijsinspectie

Studententafel: praat mee over de 'cultuur' in je klas?

Het kwaliteitsnetwerk mbo nodigt graag studenten uit om met ons te praten over de communicatie in de klas. Team Ollie begeleidt dit gesprek met studenten van verschillende opleidingen en scholen over ‘de aanspreekcultuur in de opleiding’. Het doel van het interview is ervaringen, beleving en meningen van mbo-studenten over dit thema boven tafel te krijgen.

Lees verder
Studententafel: praat mee over de 'cultuur' in je klas?

Wil jij meepraten over de koers van het Kwaliteitsnetwerk?

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Die groei maakt dat het tijd is voor een sterkere positionering en benutting van het netwerk. Waar het netwerk in de beginjaren vooral initiërend en organiserend was, willen we gaan toewerken naar een meer faciliterend netwerk waarbij het eigenaarschap echt binnen de aangesloten instellingen ligt. Met elkaar hebben we de ambitie om te gaan fungeren als katalysator om het lerend vermogen in het mbo te stimuleren en opereert als een lerend netwerk. Het Kwaliteitsnetwerk wil daarbij groeien naar een volwaardige netwerkorganisatie.

Lees verder
Wil jij meepraten over de koers van het Kwaliteitsnetwerk?

Het Dialoogmodel toegelicht

Nieuwsgierig naar het dialoogmodel? In onderstaande toelichting treft u een beschrijving van het model. De kern van het model is het voeren van een open gesprek op basis van 4 richtingen en vermogens. Door de audit krijgt de instelling antwoorden op vragen die men zelf opstelt voor het auditteam. Hiermee kan de instelling verder bouwen aan goed onderwijs.

Lees verder
Het Dialoogmodel toegelicht

Leernetwerkbijeenkomst

Het Kwaliteitsnetwerk mbo nodigt u graag uit om deel te nemen aan een leernetwerkbijeenkomst met als gespreksthema samenwerken aan een feedbackrijke cultuur. Wanneer we adequaat willen inspelen op onze veranderende omgeving of willen innoveren, is goed samenwerken de sleutel tot succes. En om goed samen te werken is Feedback essentieel. In het verlengde van de jaarlijkse conferentie willen we daarom graag met u en collega’s in gesprek over samenwerken en wat dit betekent in de praktijk van alledag. Samen met Els van Osch en Anna de Rijk (Zin in Onderwijs) gaan we aan de slag met vragen als “Waar loop je tegen aan? Wat zijn succesfactoren? Of wat kunnen we leren van elkaar?" Hoe komt het toch dat het aanspreken van elkaar en goed samenwerken in de praktijk moeilijk is.

Lees verder
Leernetwerkbijeenkomst

Verdiepingsbijeenkomst: De audit volgens het Dialoogmodel is uitgevoerd. En dan?

In navolging op de bijeenkomst ‘Voorbereiden op het Dialoogmodel’ wordt op initiatief van de drie werkgroepen van het Kwaliteitsnetwerk mbo een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 februari a.s. Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van instellingen waar onlangs een instellingsaudit is uitgevoerd en andere geïnteresseerden en gaat in op het vervolg op de audit.

Lees verder
Verdiepingsbijeenkomst: De audit volgens het Dialoogmodel is uitgevoerd. En dan?

Terugblik masterclass Lerend Veranderen RvA 27/11/18

Tijdens de Raad van Aangeslotenen van 27 november jl. is er een Masterclass Lerend Veranderen aangeboden. De masterclass werd verzorgd door onderzoeker (Remco Coppoolse) en een ervaringsexpert (Jan van Ginkel). Zij gaven hun visie op een lerende organisatie en hoe dat bijdraagt aan kwaliteitsbevordering.

Lees verder
Terugblik masterclass Lerend Veranderen RvA 27/11/18

Vacature: Bureaumedewerker Kwaliteitsnetwerk mbo

Het Kwaliteitsnetwerk mbo is op zoek naar een bureaumedewerker. Als bureaumedewerker werk je op een centrale positie binnen het kwaliteitsnetwerk. Je ondersteunt het bestuur en maakt als collega deel uit van het bureau van het netwerk. Het bureau bestaat uit 6 medewerkers die allen op andere instellingen werkzaam zijn. Regelmatig vindt er bureauoverleg plaats om de werkzaamheden af te stemmen. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat pro actief aan de slag.

Lees verder
Vacature: Bureaumedewerker Kwaliteitsnetwerk mbo

Herhaalde oproep: Pioniers gezocht voor peer review

Een belangrijke activiteit van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de peer review op opleidingsniveau. In de afgelopen jaren hebben teams van verschillende instellingen hieraan meegewerkt. Het doel is om de kwaliteit van opleidingen nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog. Hoewel teams positief terugkijken op hun deelname aan de peer reviews, blijkt uit de evaluaties ook dat het leren van elkaar beter kan. Daarom heeft de werkgroep in kaart gebracht wat succesfactoren zijn voor een geslaagde peer review.

Lees verder
Herhaalde oproep: Pioniers gezocht voor peer review

Verder praten met het Kwaliteitsnetwerk?

Bent u naar de conferentie geweest en wilt u in kleinere setting doorpraten over de thema’s die tijdens de conferentie aan bod zijn gekomen? Dat kan op 14 november aanstaande bij MeetNOffice te Woerden.

Lees verder
Verder praten met het Kwaliteitsnetwerk?

Vacature: Managementassistent Kwaliteitsnetwerk mbo

Het kwaliteitsnetwerk mbo is, per januari 2019, op zoek naar een management assistent die de voorzitter van het kwaliteitsnetwerk gaat ondersteunen en als collega deel uitmaakt van het bureau van het kwaliteitsnetwerk. De werkzaamheden worden, bij voorkeur, verricht op de locatie Campusbaan 6 te Nijmegen van ROC Nijmegen. Het bureau bestaat uit 6 medewerkers die allen op andere locaties werkzaam zijn. Regelmatig vindt er bureauoverleg plaats om de werkzaamheden af te stemmen. In deze functie ben je de spin het web van het netwerk. Je werkt zelfstandig, denkt mee en gaat pro actief aan de slag.

Lees verder
Vacature: Managementassistent Kwaliteitsnetwerk mbo

Van nature

Traditiegetrouw vond op de 1e donderdag in oktober de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo plaats. We waren te gast bij de Apenheul. Hoe kan het ook anders op dierendag. Ook dit jaar konden we rekenen op een grote opkomst. Opvallend veel docenten hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven om aanwezig te zijn.

Lees verder
Van nature

De eerste 175 deelnemers aan de conferentie zijn een feit. Bent u er ook bij?

U kunt zich nog aanmelden voor de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad dit jaar. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Op deze (dieren)dag kijken we ook vanuit de ogen van orang-oetans, gorilla’s en bavianen naar ons zelf om te spiegelen en te leren.

Lees verder
De eerste 175 deelnemers aan de conferentie zijn een feit. Bent u er ook bij?

Opbrengst Docententafel juni 2018

Medio juni is er bij ROC Mondriaan een docententafel georganiseerd door het Kwaliteitsnetwerk. Onder begeleiding van Paula Willemse zijn docenten van verschillende instellingen met elkaar in gesprek gegaan. Gespreksonderwerpen betroffen onder meer het geven van feedback aan elkaar en effectief samenwerken. Onderstaande treft u de opbrengsten van het gesprek.

Lees verder
Opbrengst Docententafel juni 2018

Wijziging tijdstip bijeenkomst Raad van Aangeslotenen 4 oktober a.s.

Hierbij informeren wij bestuurders over een wijziging in de tijd van de bijeenkomst van de Raad van Aangeslotenen op 4 oktober aanstaande. In verband met het programma van de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo is de Raad van Aangeslotenen verschoven van 10:00 tot 12:00 uur naar de middag van 12:45 tot 14:00 uur.

Lees verder
Wijziging tijdstip bijeenkomst Raad van Aangeslotenen 4 oktober a.s.

Docenten in het voordeel op de jaarlijkse conferentie d.d. 4/10/18

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 4 oktober 2018 zijn jaarlijkse conferentie. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Opbrengsten van onze netwerkactiviteiten van het afgelopen jaar worden in het gesprek verwerkt.

Lees verder
Docenten in het voordeel op de jaarlijkse conferentie d.d. 4/10/18

Privacy beleid

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan.

Lees verder
Privacy beleid

Uitnodiging Docententafel: bouwsteen voor het gesprek

Het Kwaliteitsnetwerk mbo en BVMBO nodigen u graag uit om deel te nemen aan een docententafel met als gespreksthema kwaliteitscultuur. Waarom kwaliteitscultuur? Dit thema is als rode draad opgehaald in de oriënterende gesprekken met de deelnemende instellingen en in de conferentie “Kwaliteit op het spoor” van het Kwaliteitsnetwerk mbo in het Spoorwegmuseum op 5 oktober 2017.

Lees verder
Uitnodiging Docententafel: bouwsteen voor het gesprek

Save the date: conferentie Kwaliteitsnetwerk mbo op 4 oktober 2018

Het Kwaliteitsnetwerk mbo organiseert op 4 oktober 2018 zijn jaarlijkse conferentie. Het versterken van de kwaliteitscultuur in ‘de klas’ en binnen de teams en organisatie als geheel vormt de rode draad. We gaan het open gesprek aan op thema’s die vanuit de onderwijspraktijk zelf zijn benoemd. Opbrengsten van onze netwerkactiviteiten van het afgelopen jaar worden in het gesprek verwerkt. Op deze (dieren)dag kijken we ook vanuit de ogen van orang-oetans, gorilla’s en bavianen naar ons zelf om te spiegelen en te leren. Met deze dag beogen we met elkaar als studenten, professionals, (opleidings)managers, bestuurders en andere betrokkenen de kwaliteit van het mbo te stimuleren om zo de studenten de beste bagage mee te geven voor werk, hbo en breder de leefwereld.

Lees verder
Save the date: conferentie Kwaliteitsnetwerk mbo op 4 oktober 2018

Nieuw bestuurslid: Dorien Nelisse

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo is verheugd u te kunnen informeren over de aanstelling van Dorien Nelisse als bestuurslid. Dorien heeft brede ervaring opgedaan in mbo en hbo. Sinds 2012 is zij lid College van Bestuur van het Regio College, een kleinschalig roc in de regio Zaanstreek Waterland dat aan ruim 5500 studenten mbo onderwijs biedt op de terrein techniek, ict, zorg & welzijn, economie en toerisme. Graag wil zij haar bijdrage leveren aan de ontwikkelingsgerichte benadering van kwaliteit door het Kwaliteitsnetwerk MBO. Volgens haar moeten we daar als instellingen en als netwerk nog veel in leren, gewend als we zijn aan de systeembenadering. Daar ligt volgens haar dan ook een mooie uitdaging waarin het Kwaliteitsnetwerk een faciliterende en stimulerende rol kan spelen.

Lees verder
Nieuw bestuurslid: Dorien Nelisse

Nieuw bestuurslid: Jan Pieter Janssen

Jan-Pieter Janssen begon zijn onderwijsloopbaan in 1983 als docent binnen het agrarisch onderwijs tijdens zijn tweedegraads opleiding Handvaardigheid, Tekenen en Algemene Agrarische Technieken. De eerste jaren deed hij dit in combinatie met een eigen ambachtelijke meubelmakerij.

Lees verder
Nieuw bestuurslid: Jan Pieter Janssen

Voorbereiden op dialoogmodel

Op initiatief van de drie werkgroepen van het Kwaliteitsnetwerk mbo wordt er op donderdag 29 maart a.s. een informatieve bijeenkomst over het voorbereiden op een instellingsaudit volgens het Dialoogmodel georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de instellingen die binnenkort een instellingsaudit krijgen en andere geïnteresseerden.

Lees verder
Voorbereiden op dialoogmodel

Opbrengsten Kwaliteit op het spoor

Onderstaande treft u alle beschikbare presentaties die zijn gehouden tijdens het workshopprogramma van de conferentie Kwaliteit op het spoor d.d. 5 oktober 2017 in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Ook vindt u hier de opbrengsten van het ochtendprogramma.

Lees verder

Terugblik conferentie "Kwaliteit op het spoor"

Het is inmiddels een traditie, de 1e donderdag van oktober komt iedereen die onderwijskwaliteit een warm hart toedraagt naar de jaarlijkse conferentie van Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo. Gisteren was het dus zover in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Nederlands herfstweer heeft de conferentiedeelnemers niet weerhouden om in grote getalen naar Utrecht af te reizen.

Lees verder
Terugblik conferentie

Welkom op de vernieuwde website!

De website van het Kwaliteitsnetwerk mbo is vernieuwd! Het resultaat is een website met een frisse uitstraling en overzichtelijke en gebruiksvriendelijke menustructuur. De site is weer toekomstproof en te bezoeken vanaf desktop, tablet als smartphone!

Lees verder
Welkom op de vernieuwde website!

Peter van Mulkom en Ineke van der Linden nieuwe bestuursleden Kwaliteitsnetwerk mbo

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo is verheugd u te kunnen informeren over de aanstelling van Peter van Mulkom en Ineke van der Linden als bestuursleden. Peter volgt per direct Kitty Oirbons op nadat zij medio maart na 7 jaar haar bestuurstaken voor het Kwaliteitsnetwerk heeft beëindigd. Vooruitlopend op het aftreden van één van de huidige bestuursleden conform het rooster van aftreden treedt Ineke van der Linden tevens alvast toe tot het bestuur.

Lees verder
Peter van Mulkom en Ineke van der Linden nieuwe bestuursleden Kwaliteitsnetwerk mbo

Tweede pilot peer review bij de opleiding Grafisch Vormgever/Mediavormgever

Eind 2016 is het Kwaliteitsnetwerk mbo gestart met de tweede pilot ‘peer review op opleidingsniveau’ bij de opleiding Grafisch Vormgever/Mediavormgever van vier verschillende instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd met de gedachte dat de kwaliteit van de opleiding verbeterd wordt door te leren van elkaar op basis van een reële benchmark. Betrokkenen zijn door het onderzoek met elkaar in contact gebracht, met als doel de professionele dialoog op gang te brengen.

Lees verder
Tweede pilot peer review bij de opleiding Grafisch Vormgever/Mediavormgever

Gijs de Bont nieuw bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo is verheugd u te kunnen informeren over de aanstelling van Gijs de Bont als bestuurslid. Gijs de Bont volgt per direct Ruud Rabelink op die medio 2016 zijn bestuurstaken heeft neergelegd. Gijs de Bont is lid van het College van Bestuur van Helicon Opleidingen, een AOC met vier vmbo-scholen en acht mbo-scholen verspreid over Noord Brabant en Gelderland. Helicon Opleidingen is wat betreft mbo het grootste AOC van Nederland. Daarmee is het Groene onderwijs nu stevig vertegenwoordigd in het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Lees verder
Gijs de Bont nieuw bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo

Bijscholing instellingsauditoren Kwaliteitsnetwerk mbo

Op dit moment wordt een nieuw kader voor instellingsaudits van het Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkeld. Dit nieuwe kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een doorontwikkeling van onze instellingsaudit vanuit het traditionele auditkader, zoals we eerst gebruikten, via het auditmodel, waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.

Lees verder
Bijscholing instellingsauditoren Kwaliteitsnetwerk mbo

Expertmeeting kwaliteitslabel NRTO 6 februari 2017

Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET organiseert op 6 februari 2017 een expertmeeting over het kwaliteitslabel van het NRTO. Beleidsmedewerkers van het ministerie, de MBO Raad, de Inspectie van het Onderwijs en mbo-instellingen zijn van harte uitgenodigd om aan deze expertmeeting deel te nemen.

Lees verder
Expertmeeting kwaliteitslabel NRTO  6 februari 2017

Training Schrijven van Auditrapporten

Regelmatig bereikt ons de vraag of we naast een auditorentraining ook eens een training voor het schrijven van auditrapportages kunnen aanbieden. In overleg met Ronald Stevens is het gelukt op deze vraag een aanbod te doen. Onderstaand treft u het aanbod.

Lees verder
Training Schrijven van Auditrapporten

Conferentie ‘Praktijk aan tafel’

Donderdag 6 oktober vond alweer de vijfde editie van de jaarlijkse landelijke conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo plaats. De ruim 300 gasten waren welkom in de sfeervolle omgeving van het Kyocera Stadion in Den Haag.

Lees verder
Conferentie ‘Praktijk aan tafel’

Positieve waardering pilot 'peer review op opleidingsniveau''

Eind 2015 is het Kwaliteitsnetwerk mbo gestart met de pilot ‘peer review op opleidingsniveau’ bij de opleiding Bedrijfsadministratie van vijf verschillende instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd met de gedachte dat de kwaliteit van de opleiding verbeterd wordt door te leren van elkaar op basis van een reële benchmark. Betrokkenen zijn door het onderzoek met elkaar in contact gebracht, met als doel de professionele dialoog op gang te brengen.

Lees verder
Positieve waardering pilot 'peer review op opleidingsniveau''

Tweede basis auditorentraining vanaf juni van start!

In opdracht van Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO heeft MBO Academie een basis auditorentraining ontwikkeld voor belangstellenden vanuit het MBO-werkveld. Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de instelling kunnen uitvoeren. Deze audits gaan uit van het inspectiekader voor het MBO.

Lees verder
Tweede basis auditorentraining vanaf juni van start!

Collegiaal leren

Het Kwaliteitsnetwerk mbo werkt samen met een aantal partners, waaronder NCP Eqavet, samen aan een workshop Collegiaal leren.

Lees verder
Collegiaal leren

Basis Auditorentraining

In opdracht van Stichting kwaliteitsnetwerk MBO heeft MBO Academie een basis auditorentraining ontwikkeld voor belangstellenden vanuit het MBO-werkveld. Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de instelling kunnen uitvoeren. Deze audits gaan uit van het inspectiekader voor het MBO.

Lees verder
Basis Auditorentraining

Gewijzigde starttijd Raad van Aangeslotenen 19 april 2016

De reeds eerder door ons gecommuniceerde tijden (10:30 - 12:30 uur) voor de Raad van Aangeslotenen op 19 april a.s. zijn gewijzigd. De Raad van Aangeslotenen is een uur vervroegd en zal starten om 09:30 uur en eindigen om 11:30 uur. De Raad van Aangeslotenen vindt plaats in het Koetshuis van de Ernst Sillem Hoeve, gevestigd aan de Soestdijkerweg 10b te Lage Vuursche (Den Dolder).

Lees verder
Gewijzigde starttijd Raad van Aangeslotenen 19 april 2016

Jaarplanning Kwaliteitsnetwerk mbo 2016

Op de voorpagina van onze website is de jaarplanning van het Kwaliteitsnetwerk mbo voor 2016 gepubliceerd. Het is te vinden onder de kop documenten. De vergaderdata van Bestuur, Raad van Aangeslotenen, Kwaliteitsraad, de bestuurstafels en themabijeenkomsten zijn op dit overzicht te vinden.

Lees verder
Jaarplanning Kwaliteitsnetwerk mbo 2016

Workshop Teams werken aan kwaliteit

Na succesvolle workshops in 2013 en 2014 vervolgt het NCP EQAVET in 2015 haar aanbod voor workshops over 'het werken aan kwaliteit vanuit het onderwijsteam' in de regio. Nu kwaliteit een extra impuls krijgt door de kwaliteitsafspraken mbo is er reden te meer om deze workshop te volgen.

Lees verder
Workshop Teams werken aan kwaliteit

Themabijeenkomst 11 maart 2015

Op deze themabijeenkomst wordt het ‘Koersplan 2015’ toegelicht. Onze activiteiten voor de nabije toekomst delen we graag met de aangesloten instellingen en overige belangstellenden.

Lees verder
Themabijeenkomst 11 maart 2015

Projectleider Kwaliteitsnetwerk mbo

Hallo, ik ben Eveline Rijnen, de nieuwe projectleider van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij als adviseur en ook vanuit mijn rol als lijnmanager verdiept in diverse kwaliteitszorgsystemen binnen het onderwijs.

Lees verder
Projectleider Kwaliteitsnetwerk mbo

Conferentie zin in kwaliteit was een succes

Op 2 oktober is de conferentie 'Zin in Kwaliteit' in Bunnik gehouden. Alweer een geslaagde conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Met ruim 150 deelnemers was de conferentie goed bezocht. Veel bestuurders, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokken medewerkers van MBO-instellingen namen aan de conferentie deel. Daarnaast werdt de conferentie ook bijgewoond door andere aan het Kwaliteitsnetwerk verbonden organisaties.

Lees verder
Conferentie zin in kwaliteit was een succes

In het najaar 2013 opnieuw auditorentrainingen.

Dit jaar zijn op 11/12 juni en op 10/11 oktober weer auditorentrainingen van het Kwaliteitsnetwerk gehouden. De deelnemers waren zeer enthousiast over zowel de inhoud van de training als de wijze waarop de training verzorgd werd. In dit najaar organiseert het kwaliteitsnetwerk mbo nog een van deze bijeenkomsten.

Lees verder
In het najaar 2013 opnieuw auditorentrainingen.

Koersplan 2015

Op 11 februari 2015 heeft het bestuur het ‘Koersplan 2015’ vastgesteld. Voortbouwend op wat al is bereikt, biedt dit plan richting voor de doorontwikkeling.

Lees verder
Koersplan 2015