Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Validatiecommissie (in oprichting)

De kerntaak van de validatiecommissie is het (extern laten) evalueren en valideren van de auditsystematiek en de kwaliteit van de auditrapportages. Voor de beoordeling zal de validatiecommissie gebruik maken van een aantal validatievragen die door middel van een grondige evaluatie van de auditsystematiek en de auditrapportages door de commissie beantwoord worden. De rapportage van de validatiecommissie is openbaar en wordt gepubliceerd op de website, tezamen met een reactie van het bestuur.

De validatiecommissie bestaat uit drie leden van de RvA en een extern lid. Voor de leden uit de RvA is dit een onbezoldigde functie. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders van het Kwaliteitsnetwerk mbo en zij functioneert onafhankelijk en objectief. De thematische analyse van de rapportages valt buiten scope van de validatiecommissie en is belegd bij de werkgroep Expertise.