Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Bestuur

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo bestaat uit onderstaande personen.

De bestuursleden zijn tevens bestuurder van een deelnemende MBO-instelling. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die één maal verlengd kan worden. Voor de stichting wordt een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster bevat het schema met de data waarop bestuursleden zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft binnen de stichting alle taken en bevoegdheden die niet door wet of de statuten bij anderen zijn neergelegd.

Bestuursleden

  1. Peter van Mulkom, voorzitter, ROC Nijmegen
  2. Jan Pieter Janssen, Citaverde
  3. Mare Riemersma, Drenthe College
  4. Jan Kweekel, Scheepvaart en Transport College
  5. Karina Visscher, RijnIJssel
  6. Marloes de Vries, Zadkine