Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Bestuur

Het bestuur van het Kwaliteitsnetwerk mbo bestaat uit zeven personen.

De bestuursleden zijn tevens bestuurder van een deelnemende MBO-instelling. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuurders hebben een zittingstermijn van 3 jaar, die één maal verlengd kan worden. Voor de stichting wordt een rooster van aftreden opgesteld. Dit rooster bevat het schema met de data waarop bestuursleden zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft binnen de stichting alle taken en bevoegdheden die niet door wet of de statuten bij anderen zijn neergelegd.

Bestuursleden

  1. Peter van Mulkom, voorzitter, ROC Nijmegen
  2. Peer van Summeren, penningmeester, ROC de Leijgraaf
  3. Christien de Graaff, Alfa-college
  4. Ineke van der Linden, ROC TOP
  5. Jan Pieter Janssen, Citaverde
  6. Dorien Nelisse, Regio College