Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Aansluiting bij Kwaliteitsnetwerk mbo

 • Wat houdt aansluiting bij het Kwaliteitsnetwerk in?

  Als je je aansluit bij het kwaliteitsnetwerk mbo, dan wil je je samen met de andere aangesloten instellingen inspannen om de kwaliteit van het onderwijs in jou en de andere instellingen op een hoger pijl te brengen.

  1. Eens in de drie jaar wordt de instelling waarderend geaudit op basis van het dialoogmodel van het Kwaliteitsnetwerk mbo.
  2. Je participeert in werkgroepen van het Kwaliteitsnetwerk mbo
  3. Je wordt uitgenodigd voor themadagen en de conferentie van het Kwaliteitsnetwerk mbo
  4. Via het kwaliteitsnetwerk mbo kan je auditoren opleiden voor interne auditor binnen je eigen organisatie of voor instellingsauditor voor het netwerk.
  5. Het College van Bestuur kan deelnemen aan bestuurstafels, waar borgingsvraagstukken op bestuurlijk niveau besproken worden.

  De verantwoordelijkheden over en weer worden beschreven in het reglement van aangeslotenen. Klik hier om het reglement in te zien.

 • Wat moet ik doen om mijn instelling aan te sluiten bij het Kwaliteitsnetwerk?

  Om je aan te sluiten, moet je contact oponemen met de bestuurssecretaris van het Kwaliteitsnetwerk.
  Dit kan door mddel van het contactformulier.

 • Wat kost het mijn instelling als deze is aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk?

  Jaarlijkse kosten voor aangesloten instellingen
  De jaarlijkse kosten voor 2020 bedragen € 6.500. Voor 2021 t/m 2023 is de bijdrage vastgesteld op € 7.000,-

  Kosten instellingsaudit
  Zowel de leadauditor als de secretaris factureren aan de instelling een bedrag van € 7.200,= exclusief btw en reis- en verblijfkosten.
  Daarnaast kunnen de co-auditoren de reis- en (eventuele) verblijfskosten bij de instelling in rekening brengen.
  U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van deze facturen en declaraties.

  Bijdrage Kwaliteitsnetwerk aan instellingsaudit
  Het Kwaliteitsnetwerk mbo levert een bijdrage aan de kosten van de instellingsaudit. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van twee factoren:
  1. het aantal keren dat de instellingsaudit bij de instelling is uitgevoerd.
  2. is het een grote of kleine instelling, waarbij de grens ligt op 3.000 deelnemers.

  De bijdrage wordt als volgt bepaald:
  - bijdrage instellingsaudits aan grote instellingen: 1e keer 75%, 2e keer 50%, daarna 25% van € 14400,-.
  - bijdrage instellingsaudits aan kleine instellingen: € 7200 + (1e keer 75%, 2e keer 50%, daarna 25% van € 7200).

  Kosten thema-audits
  De kosten van de thema-audits kunnen variëren, evenals de bijdrage van het Kwaliteitsnetwerk aan deze audits. Bij het aanbieden van de thema-audits zullen deze zaken helder gecommuniceerd worden.