Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Raad van Aangeslotenen

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten instellingen. Het bestuur nodigt ieder van de aangeslotenen uit één persoon voor te dragen als vertegenwoordiger van de betreffende aangeslotene. Dit is bij voorkeur een persoon die fungeert als lid van het statutaire bestuur van een aangeslotene.

De Raad van Aangeslotenen heeft tot taak het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren ter zake onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. De Raad van Aangeslotenen wordt in ieder geval door het bestuur van de stichting geraadpleegd over:

  • de conceptbegroting van de stichting;
  • eventuele meerjarenbeleidsplannen;
  • de jaarrekening van de stichting;
  • het (vaststellen van het) waarderingskader en auditprocedure;
  • het vaststellen en/of wijzigen van de wijze van publiceren van de auditresultaten.

De Raad van Aangeslotenen vergadert ten minste eenmaal per jaar en deze vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Tijdens deze vergadering brengt het bestuur ook verslag uit over de gang van zaken binnen de stichting en de verwezenlijking van de doelen van de stichting. Klik hier om het reglement van de Raad van Aangeslotenen te openen.

Aangesloten Instellingen

Instelling                           Url

 

 

Aeres

www.aeres.nl

Alfa-college

www.alfa-college.nl

Aventus

www.aventus.nl

Cibap

www.cibap.nl

Citaverde College

www.citaverde.nl

Curio

www.rocwb.nl

Clusius College

www.clusius.nl

Da Vinci College

www.davinci.nl

Deltion College

www.deltion.nl

De Rooi Pannen

www.derooipannen.nl

Drenthe College

www.drenthecollege.nl

Friesland College

www.frieslandcollege.nl

Gilde Opleidingen

www.gildeopleidingen.nl

Graafschap College

www.graafschapcollege.nl

Grafisch Lyceum Utrecht

www.glu.nl

Helicon opleidingen

www.helicon.nl

Hoornbeek College

www.hoornbeeck.nl

Koning Willem 1 College

www.kw1c.nl

Landstede

www.landstedembo.nl

Lentiz onderwijsgroep

www.lentiz.nl

MBO Amersfoort

www.mboamersfoort.nl 

mboRijnland

www.mborijnland.nl

MBO Utrecht

www.mboutrecht.nl

Mediacollege Amsterdam

www.ma-web.nl

Nimeto Utrecht

www.nimeto.nl

Noorderpoort

www.noorderpoort.nl

Nova College

www.novacollege.nl

Onderwijsgroep Noord

www.onderwijsgroepnoord.nl

Onderwijsgroep Tilburg

www.onderwijsgroeptilburg.nl

Politieacademie

www.politieacademie.nl

Regio College

www.regiocollege.nl

Rijn IJssel

www.rijnijssel.nl

ROC A12

www.a12.nl

ROC de Leijgraaf

www.leijgraaf.nl

ROC Friese Poort

www.rocfriesepoort.nl

ROC Horizon College

www.horizoncollege.nl

ROC Menso Alting

www.mensoaltinggroningen.nl

ROC Midden Nederland

www.rocmn.nl

ROC Mondriaan

www.rocmondriaan.nl

ROC Nijmegen

www.roc-nijmegen.nl

ROC Rivor

www.rocrivor.nl

ROC Ter AA

www.roc-teraa.nl

ROC TOP

www.roctop.nl

ROC van Amsterdam

www.rocva.nl 

ROC van Flevoland

www.rocvanflevoland.nl

ROC van Twente

www.rocvantwente.nl

SintLucas

www.sintlucas.nl

SOMA College

www.soma-college.nl

STC Group

www.stc-group.nl

Summa College

www.summacollege.nl

SVO Vakopleiding FOOD

www.svo.nl

VISTA college

www.vistacollege.nl/

Zadkine

www.zadkine.nl

Zone.College

www.zone.college.nl