Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Raad van Aangeslotenen

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten instellingen. Het bestuur nodigt ieder van de aangeslotenen uit één persoon voor te dragen als vertegenwoordiger van de betreffende aangeslotene. Dit is bij voorkeur een persoon die fungeert als lid van het statutaire bestuur van een aangeslotene.

De Raad van Aangeslotenen heeft tot taak het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd te adviseren ter zake onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. De Raad van Aangeslotenen wordt in ieder geval door het bestuur van de stichting geraadpleegd over:

  • de conceptbegroting van de stichting;
  • eventuele meerjarenbeleidsplannen;
  • de jaarrekening van de stichting;
  • het (vaststellen van het) waarderingskader en auditprocedure;
  • het vaststellen en/of wijzigen van de wijze van publiceren van de auditresultaten.

De Raad van Aangeslotenen vergadert ten minste eenmaal per jaar en deze vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Tijdens deze vergadering brengt het bestuur ook verslag uit over de gang van zaken binnen de stichting en de verwezenlijking van de doelen van de stichting. Klik hier om het reglement van de Raad van Aangeslotenen te openen.

Aangesloten Instellingen

 

instelling

URL

Aeres
www.aeres.nl
Alfa-college
www.alfa-college.nl
AOC Oost
www.aoc-oost.nl
Arcus College
www.arcuscollege.nl
Cibap
www.cibap.nl
Citaverde College
www.citaverde.nl
Clusius College
www.clusius.nl
Da Vinci College
www.davinci.nl
Deltion College
www.deltion.nl
De Rooi Pannen
www.derooipannen.nl
Drenthe College
www.drenthecollege.nl
Friesland College
www.frieslandcollege.nl
Gilde Opleidingen
www.gildeopleidingen.nl
Graafschap College
www.graafschapcollege.nl
Grafisch Lyceum Rotterdam
www.glr.nl
Grafisch Lyceum Utrecht
www.glu.nl
Helicon opleidingen
www.helicon.nl
Hoornbeek College
www.hoornbeeck.nl
ID College
www.idcollege.nl
Koning Willem 1 College
www.kw1c.nl
Landstede
www.landstedembo.nl
Lentiz onderwijsgroep
www.lentiz.nl
MBO Amersfoort
www.mboamersfoort.nl 
MBO Utrecht
www.mboutrecht.nl
Mediacollege Amsterdam
www.ma-web.nl
Nimeto Utrecht
www.nimeto.nl
Noorderpoort
www.noorderpoort.nl
Nordwin College
www.nordwincollege.nl
Nova College
www.novacollege.nl
Onderwijsgroep Noord
www.onderwijsgroepnoord.nl
Onderwijsgroep Tilburg
www.onderwijsgroeptilburg.nl
Politieacademie
www.politieacademie.nl
Regio College
www.regiocollege.nl
Rijn IJssel
www.rijnijssel.nl
ROC A12
www.a12.nl
ROC de Leijgraaf
www.leijgraaf.nl
ROC Friese Poort
www.rocfriesepoort.nl
ROC Horizon College
www.horizoncollege.nl
ROC Leeuwenborgh
www.leeuwenborgh.nl
ROC Leiden
www.rocleiden.nl
ROC Menso Alting
www.mensoalting.nl
ROC Midden Nederland
www.rocmn.nl
ROC Mondriaan
www.rocmondriaan.nl
ROC Nijmegen
www.roc-nijmegen.nl
ROC Rivor
www.rocrivor.nl
ROC Ter AA
www.roc-teraa.nl
ROC TOP
www.roctop.nl
ROC van Amsterdam
www.rocva.nl 
ROC van Flevoland
www.rocvanflevoland.nl
ROC van Twente
www.rocvantwente.nl
ROC West-Brabant
www.rocwb.nl
SintLucas
www.sintlucas.nl
SOMA College
www.soma-college.nl
SCT Group
www.stc-group.nl
Summa College
www.summacollege.nl
SVO Vakopleiding FOOD
www.svo.nl