Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Organisatie

De stichting wordt geleid door een bestuur, ondersteund door een bureau en geadviseerd door de Validatiecommissie

Het Bestuur van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo wordt gevormd door personen die ook bestuurder zijn van een van de aangesloten mbo-instellingen. De bestuurders van de aangesloten mbo-instellingen vormen samen de Raad van Aangeslotenen. Het bestuur legt de begroting en de geplande activiteiten jaarlijks aan deze raad voor. Een onafhankelijke Validatiecommissie evalueert en valideert de auditsystematiek en de kwaliteit van de auditrapportages. Het netwerk werkt met coalities. De coalities werken aan urgente themas welke bijdragen aan de versterking van de kwaliteitscultuur van aangesloten instellingen. Verder stimuleert het werken in coalities het lerend vermogen van de instellingen. De deelnemers aan de coalities kunnen vanuit alle onderdelen en lagen van de mbo-instellingen komen. De ondersteuning van het bestuur vindt plaats door een bureau van het netwerk. Daarnaast is er een netwerk van ambassadeurs uit aangesloten instellingen die als verbinder en verkenner optreedt voor het netwerk en de eigen instelling.