Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Organisatie

De stichting wordt geleid door een bestuur, ondersteund door een bureau en geadviseerd door de Validatiecommissie

Het Bestuur van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo wordt gevormd door personen die ook bestuurder zijn van een van de aangesloten mbo-instellingen. De bestuurders van de aangesloten mbo-instellingen vormen samen de Raad van Aangeslotenen. Het bestuur legt de begroting en de geplande activiteiten jaarlijks aan deze raad voor.

 Een onafhankelijke Validatiecommissie evalueert en valideert de auditsystematiek en de kwaliteit van de auditrapportages. Het netwerk kent verder een aantal werkgroepen, elk aangestuurd door twee bestuursleden. De ondersteuning van het bestuur vindt plaats door een bureau bestaande uit de: bestuurssecretaris, projectleider en adviseurs.