Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Audits

Het uitvoeren van audits bij de aangesloten instellingen is een van de pijlers van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Door de waarderende vorm van auditen ervaren de instellingen deze audits als waardevol en geeft het hen inzicht in de ontwikkelingsfase waarin ze zitten en welke stappen hen verder kunnen helpen om het niveau van kwaliteitsborging te verhogen. Naast de instellingsaudits heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een aantal thema-audits ontwikkeld. Deze audits zijn facultatief en helpen de instelling om gericht meer zicht te geven op de Governance rond de thema's.

Door middel van het lidmaatschap committeert de aangesloten instelling zich aan het deelnemen van een instelllingsaudit eenmaal per drie jaar op basis van een door het netwerk ontwikkeld auditinstrument, of eenmaal in de vier jaar als de instelling binnen drie jaar een thema-audit laat uitvoeren.